Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

101/161808 podíl na LV 1779 v obci Prostřední Bečva na Vsetínsku

6 066,-Kč

Vloženo: 30.7.2021 13:45 | Číslo dražby: 58631

Dražba začala 12.11.2021 09:30:00 Dražba skončila 12.11.2021 10:42:08
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20038 / 21 - JurB
Počáteční cena:
1 000,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 000,-Kč
Dražební jistota:
420,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Prostřední Bečva
GPS souradnice:
49.4599500, 18.2394111
Podíl:
101/161808
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35914612.11.2021 09:30:500,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 09:31:070,-Kč1 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.35396012.11.2021 09:44:32100,-Kč1 100,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:46:20100,-Kč1 200,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 09:47:56100,-Kč1 300,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:48:09100,-Kč1 400,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:48:33100,-Kč1 500,-Kč
Dražitel č.36596812.11.2021 09:49:01100,-Kč1 600,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:50:23100,-Kč1 700,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:50:42100,-Kč1 800,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:51:55100,-Kč1 900,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:52:13100,-Kč2 000,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:52:23100,-Kč2 100,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 09:52:510,-Kč2 100,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.35396012.11.2021 09:53:19100,-Kč2 200,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:54:04100,-Kč2 300,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:54:19100,-Kč2 400,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:55:16100,-Kč2 500,-Kč
Dražitel č.36596812.11.2021 09:56:07100,-Kč2 600,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:56:48100,-Kč2 700,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:57:43100,-Kč2 800,-Kč
Dražitel č.36232612.11.2021 09:58:20100,-Kč2 900,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:58:36100,-Kč3 000,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 09:58:58100,-Kč3 100,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 09:59:37100,-Kč3 200,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:00:10100,-Kč3 300,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:00:57100,-Kč3 400,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:01:45100,-Kč3 500,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:02:17100,-Kč3 600,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:02:41100,-Kč3 700,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:03:55100,-Kč3 800,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:04:06100,-Kč3 900,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:05:38100,-Kč4 000,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 10:05:420,-Kč4 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.35396012.11.2021 10:06:46100,-Kč4 100,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:07:25100,-Kč4 200,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:07:41100,-Kč4 300,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 10:08:430,-Kč4 300,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.35396012.11.2021 10:09:18100,-Kč4 400,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:09:43166,-Kč4 566,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:09:54100,-Kč4 666,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 10:12:12100,-Kč4 766,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:12:44100,-Kč4 866,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 10:15:00100,-Kč4 966,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:15:47100,-Kč5 066,-Kč
Dražitel č.35914612.11.2021 10:19:06100,-Kč5 166,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:19:29100,-Kč5 266,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 10:19:400,-Kč5 266,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.35396012.11.2021 10:20:33100,-Kč5 366,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 10:24:230,-Kč5 366,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:24:58100,-Kč5 466,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 10:28:470,-Kč5 466,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 10:29:04100,-Kč5 566,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:29:30100,-Kč5 666,-Kč
Dražitel č.35481012.11.2021 10:32:33100,-Kč5 766,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:32:43100,-Kč5 866,-Kč
Dražitel č.35626812.11.2021 10:36:53100,-Kč5 966,-Kč
Dražitel č.35396012.11.2021 10:37:08100,-Kč6 066,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.11.2021 v 10:42:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.353960
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 066,-Kč

Zveřejněno dne 12.11.2021 v 10:42:08

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.