Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

303/161808 podíl na LV 37 v obci Dolní Bečva na Vsetínsku

20 200,-Kč

Vloženo: 31.7.2021 8:40 | Číslo dražby: 58636

Dražba začala 12.11.2021 12:30:00 Dražba skončila 12.11.2021 13:54:40
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20038 / 21 - JurF
Počáteční cena:
15 000,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
15 000,-Kč
Dražební jistota:
460,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Dolní Bečva
GPS souradnice:
49.4694222, 18.2501444
Podíl:
303/161808
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35864012.11.2021 12:31:490,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 12:48:41100,-Kč15 100,-Kč
Dražitel č.36600912.11.2021 12:57:08100,-Kč15 200,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 12:58:17100,-Kč15 300,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:01:57100,-Kč15 400,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:03:07100,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:03:30100,-Kč15 600,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:05:30100,-Kč15 700,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:05:41100,-Kč15 800,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:06:55100,-Kč15 900,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:08:39100,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:09:25100,-Kč16 100,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:13:59100,-Kč16 200,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:18:32100,-Kč16 300,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:20:01100,-Kč16 400,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:21:58100,-Kč16 500,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:22:57500,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:26:23100,-Kč17 100,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:26:50400,-Kč17 500,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:28:20100,-Kč17 600,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:29:28400,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:32:59100,-Kč18 100,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:35:32100,-Kč18 200,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:36:14100,-Kč18 300,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:37:58100,-Kč18 400,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:38:10100,-Kč18 500,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:38:48500,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:41:41100,-Kč19 100,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:42:35400,-Kč19 500,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:45:28100,-Kč19 600,-Kč
Dražitel č.36241212.11.2021 13:47:00400,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.36233112.11.2021 13:47:22100,-Kč20 100,-Kč
Dražitel č.35864012.11.2021 13:49:40100,-Kč20 200,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.11.2021 v 13:54:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358640
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 200,-Kč

Zveřejněno dne 12.11.2021 v 13:54:40

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.