Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

101/161808 podíl na LV 49 v obci Prostřední Bečva na Vsetínsku

22 000,-Kč

Vloženo: 31.7.2021 8:49 | Číslo dražby: 58637

Dražba začala 12.11.2021 13:00:00 Dražba skončila 12.11.2021 13:52:37
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20038 / 21 - JurG
Počáteční cena:
5 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 000,-Kč
Dražební jistota:
470,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Prostřední Bečva
GPS souradnice:
49.4577667, 18.2543472
Podíl:
101/161808
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

2. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35864112.11.2021 13:00:320,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.36233212.11.2021 13:00:481 000,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:03:071 000,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:08:321 000,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:10:321 000,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:17:101 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:17:291 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:28:291 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:28:441 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:33:101 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:33:251 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:35:561 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:36:411 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:39:461 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:40:511 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:45:421 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.36508412.11.2021 13:45:581 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.35864112.11.2021 13:47:371 000,-Kč22 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.11.2021 v 13:52:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358641
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 22 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.11.2021 v 13:52:37

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.