Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Zemědělský objekt, Krušovice

940 000,-Kč

Vloženo: 2.8.2021 13:04 | Číslo dražby: 58651

Dražba začala 20.10.2021 10:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 12:55:19
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
015 EX 00815 / 17 - 194
Počáteční cena:
120 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
90 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Krušovice
GPS souradnice:
50.174514392,13.773082372
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- pozemek – stavební parcela číslo St. 8, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Krušovice, jehož součástí je stavba – budova bez čísla popisného v obci Krušovice, způsob využití – zemědělská stavba,nemovitá věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na listu vlastnictví č. 551 pro katastrální území Krušovice a obec Krušovice.


Jedná se o zděnou budovu z kamene (opuka), jenž byla postavena cca před 250-300 lety a cca před 134 lety byla přistavěna na jižní straně sušárna (kamenné kvádry a cihly). Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka, ale je v havarijním stavu; bezpečná vnitřní prohlídka nebyla možná.! Pouze jsem provedl obhlídku zvenku, i ze strany areálu Krušovického pivovaru. Budova byla využívána jako zemědělská sýpka, později přistavěna sušárna. Střecha objektu je sedlová s eternitovou krytinou, ve zdivu jsou závažné trhliny, stropy propadlé, do objektu dlouhodobě zatéká, střešní konstrukce je pravděpodobně v havarijní stavu; vycházím pouze z předpokládaného stavu.! Pro výpočet opotřebení bylo použito analytické metody (dle předpokládaného stavu..); stav dle předpokládaného stavu a dle dříve provedených posouzeních stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Mgr. Pavel Dolanský
Palackého 31/2
Beroun 1
26601
tel: +420 311 622 657
email: zde
dat. schránka: m8dg8bj odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Pověření: pověření Okresního soudu v Kladně ze dne 31. 05. 2017, č. j. 59 EXE 656/2017-21

Exekuční titul: rozhodnutí Městského úřadu Rakovník ze dne 23.09.2016 č.j. MURA/51372/2016

Vymáhaná povinnost: 251.000,- Kč s příslušenstvím

2. Označení přihlášených pohledávek:

- Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně se sídlem Osvobozených politických vězňů 3181, 272 80 Kladno
- pohledávka ve výši 500,- Kč s příslušenstvím, ke dni dražby celkem ve výši 500,- Kč
- 6. skupina, rozhodný den pro určení pořadí 02.08.2021

3. Přihlášky, které byly odmítnuty:

- Žádné přihlášky nebyly odmítnuty.

4. Práva a závady

Zástavní práva: nezjištěna

Nájemní práva: nezjištěna

Věcná břemena, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nezjištěna

Na nemovitých věcech a jejich příslušenství neváznou žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, pachtovní a předkupní práva ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř., která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

5. Předkupní právo

Předkupní právo nebylo u soudního exekutora prokázáno.

6. Vylučovací žaloba / Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinné bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo že by na její majetek byl prohlášen konkurz.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36223220.10.2021 10:01:3310 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.36186820.10.2021 10:02:3210 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.36249420.10.2021 10:07:5610 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.36186820.10.2021 10:08:5810 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.36175520.10.2021 10:09:2410 777,-Kč170 777,-Kč
Dražitel č.36186820.10.2021 10:12:2010 000,-Kč180 777,-Kč
Dražitel č.36156020.10.2021 10:19:0010 000,-Kč190 777,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 10:29:4210 000,-Kč200 777,-Kč
Dražitel č.36115620.10.2021 10:48:4010 000,-Kč210 777,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 10:50:2119 223,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.36115620.10.2021 10:52:0610 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 10:53:0610 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.36156020.10.2021 10:58:0510 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 10:58:2710 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:00:4410 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:01:0510 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:05:5410 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:06:1210 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:09:5110 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:10:1210 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:13:4910 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.36249420.10.2021 11:14:1410 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:14:4010 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:15:3310 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:18:1610 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:18:4710 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:20:5710 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:21:1010 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:23:3210 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:24:0110 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:25:2610 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:25:3010 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:28:5810 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.36249420.10.2021 11:29:4410 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:29:5210 000,-Kč480 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:31:2310 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:32:1510 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:35:4710 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:36:5010 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:40:0610 000,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:40:1110 000,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:43:2410 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:43:3710 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:47:1010 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:47:2310 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:51:1810 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:51:2410 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:52:1510 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:53:0510 000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 11:56:3110 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 11:56:4010 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:00:1210 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:00:1710 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:02:4410 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:03:1210 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:06:4910 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:07:2910 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:10:1810 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:10:3610 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:13:4910 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:14:2910 000,-Kč740 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:18:0910 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:18:2910 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:21:1110 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:21:2010 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:24:4810 000,-Kč790 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:25:1010 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:27:5910 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:28:0610 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:31:3110 000,-Kč830 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:32:1010 000,-Kč840 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:35:2710 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:35:3410 000,-Kč860 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:37:3110 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:38:2110 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:42:1210 000,-Kč890 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:42:2410 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:45:5610 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:46:5610 000,-Kč920 000,-Kč
Dražitel č.36229720.10.2021 12:49:5110 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.36223220.10.2021 12:50:1910 000,-Kč940 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 12:55:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362232
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 940 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 12:55:19

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.