Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 8737 m2, Těšánky, podíl 1/6

45 000,-Kč

Vloženo: 11.8.2021 9:40 | Číslo dražby: 58722

Dražba začala 20.09.2021 11:00:00 Dražba skončila 20.09.2021 13:13:39
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
220 EX 12307 / 10 - 346
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Zdounky
GPS souradnice:
49.223956723,17.295721953
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci ,spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitých věcech zapsaných na LV 17, kat. území Těšánky, obec Zdounky, okres Kroměříž.

-parc.č. 78 trvalý travní porost o výměře 2417 m2
-parc.č. 217 orná půda o výměře 1072 m2
-parc.č. 1005 trvalý travní porost o výměře 320 m
-parc.č. 1020/7 trvalý travní porost o výměře 3179 m
-parc.č. 1020/40 orná půda o výměře 1749 m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35755420.09.2021 11:00:280,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 11:11:421 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.35866320.09.2021 12:12:371 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 12:28:431 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.35866320.09.2021 12:57:371 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 12:58:101 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 12:58:291 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 12:58:561 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 12:59:041 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 12:59:331 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:00:271 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:01:311 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:02:281 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:02:451 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:02:551 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:03:131 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:03:411 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:04:411 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:06:041 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:06:351 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.35735920.09.2021 13:07:551 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.35755420.09.2021 13:08:391 000,-Kč45 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.09.2021 v 13:13:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.357554 - Jiří Machuta - Karoliny Světlé 288/28, Liberec, 460 07
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 45 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.09.2021 v 13:13:39


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 12 hodín, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.