Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky o velikosti 27262 m2, Kundratice u Křižanova, podíl 1/4

180 667,-Kč

Vloženo: 13.8.2021 13:31 | Číslo dražby: 58738

Dražba začala 27.09.2021 11:00:00 Dražba skončila 27.09.2021 13:08:38
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 01994 / 21 - 8(D)
Počáteční cena:
110 667,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
166 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Kundratice
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Předmětné pozemky v k.ú. Kundratice u Křižanova se nacházejí jižně od obce Kundratice poblíž silnice č. 3916 – Kundratice – Křižanov.
Pozemky zemědělské – orné pudy a trvalých travních porostů jsou též tak i využívány (převážně jako orná půda). Pozemky jsou sloučeny do souvislých scelených, společně obhospodařovaných honů.
Jedná se o převážně kvalitní hnědé půdy, s dobrými vláhovými poměry. V daném klimatickém regionu se jedná o půdy nadprůměrné – cenné.
Pozemek lesní je součástí menší lesní enklávy. Jedná se dlouhodobě o zanedbaný porost s výskytem starých sterilních kůrovcových souší (v jižní části) a mezernatou listnatou nastávající kmenovinou (v části severní). Zbývající část pozemku tvoří neudržovaná silně zabuřenělá holina.
Pozemek ostatní plochy – ostatní komunikace tvoří část okresní silnice číslo 3916 (v délce cca 19m), vedoucí jižně od Kundratic na křižovatku se silnicí Křižanov – Heřmanov.
Předmětné pozemky leží většinou na rovinách nebo mírných svazích v nadmořské výšce okolo 530 – 550 metrů nad mořem.
Charakteristika všech předmětných pozemků a trvalých porostů na nich je uvedena v části „aktualizované údaje o pozemcích a porostech“ (viz. znalecký posudek).
Hranice předmětných pozemků jsou v terénu málo znatelné a byly znalcem určeny orientačně pomocí GPS souřadnic a dále dle soutisku map KN a leteckých snímků.
Všechny hranice předmětných pozemků byly takto určeny s dostatečnou přesností pro účely ocenění.
Předmětné pozemky leží mimo zastavěnou část obce Kundratice a nejsou určeny platným územním plánem k zastavění.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35839027.09.2021 11:11:390,-Kč110 667,-Kč
Dražitel č.35819727.09.2021 12:50:3210 000,-Kč120 667,-Kč
Dražitel č.35909427.09.2021 12:52:2210 000,-Kč130 667,-Kč
Dražitel č.35819727.09.2021 12:52:4510 000,-Kč140 667,-Kč
Dražitel č.35909427.09.2021 12:59:1310 000,-Kč150 667,-Kč
Dražitel č.35819727.09.2021 12:59:3410 000,-Kč160 667,-Kč
Dražitel č.35918227.09.2021 13:03:1110 000,-Kč170 667,-Kč
Dražitel č.35819727.09.2021 13:03:3810 000,-Kč180 667,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.09.2021 v 13:08:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358197
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 180 667,-Kč

Zveřejněno dne 27.09.2021 v 13:08:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.