Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 806 m2, Spytovice, podíl 1/2

87 000,-Kč

Vloženo: 19.8.2021 12:43 | Číslo dražby: 58767

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
108 EX 12743 / 14 - 272
Cena stanovena znalcem:
87 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Pardubice
Město:
Zdechovice
GPS souradnice:
50.021418139, 15.498421835
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
806 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 122 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec Zdechovice, katastrální území
Spytovice, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc.č.305/12, o výměře 806 m2 – orná půda.

Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: podíl na v KN neevidované a nepovolené
stavbě zahradní chaty.
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako orná půda, na které stojí nepovolená a neevidovaná zahradní chata o rozměru 4,78 m x 8,38 m se zděnými základy, lehké dřevěné konstrukce se zastřešením s okny a dveřmi. Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování vydal dne 28.8.2012 pod č.j. 3031/12/SÚ/IRý "Rozhodnutí - Nařízení o odstranění stavby zahradní chaty na p.p.č. 305/12 v k.ú. Spytovice". Tentýž úřad dne 23.3.2015 pod č.j. 1360/15/SÚ/IRý oznamuje obci Zdechovice, že byla Městskému úřadu v Přelouči podána žádost o provedení exekuce (vymožení nepeněžitého plnění - odstranění předmětné stavby). Z tohoto důvodu je na pozemek pohlíženo jako na pozemek nezastavěný, existující stavbu nutno považovat za závadu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
JUDr. Zdeněk Zítka
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: +420 378 229 711
email: zde
dat. schránka: rx7g88c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies