Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Lány, podíl 1/2

2 940 000,-Kč

Vloženo: 20.8.2021 10:50 | Číslo dražby: 58775

Dražba začala 30.09.2021 11:00:00 Dražba skončila 30.09.2021 13:36:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 01925 / 21 - 7(D)
Počáteční cena:
2 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 000 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Lány
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je RD č.p. 183 na pozemku st.parc.č.221, parc.č. 163/24, vše v severní okrajové části k.ú. Lány na ul. Ke Hřbitovu, v lokalitě starších rodinných domů. RD tvoří s níže popsaným příslušenstvím a pozemky jednotný funkční celek, příslušenství a pozemky zajišťují plnohodnotné užívání domu a proto je posuzován jako jeden soubor. Objekt napojen na elektr.síť NN, kanalizaci, veř. vodovod, plynovod, příjezd po zpevněné komunikaci. RD č.p. 183 je součástí pozemku st.parc.č.
221 dle NOZ. Ve dvorní části je provedena přístavba RD, která není zkolaudována ani zakreslena v KN. Jedná se o samostatný RD č.p. 183 na st.parc.č. 221, dvoubytový, částečně podsklepený 1.PP – sklep, přízemní 1.NP – byt 3+kk v užívání babičky dlužníka v původní stavu, v podkroví 2.NP je byt 5+kk v užívání rodiny otce dlužníka p. Jiřího Černého po částečné rekonstrukci, to vše pod sedlovou střechou. Základy – základové pasy. Zdivo – zděné tl. 45 cm. Stropy – s rovným i šikmým podhledem. Střecha – sedlová střecha. Krytina – pálené tašky. Klempířské kce – z pozinku. Vnitřní omítky – vápenné. Fasádní omítky – vápenné. Vnější obklady – ne. Vnitřní obklady – keramické. Schody – betonové. Dveře – hladké. Okna – plastová. Podlahy ubyt. míst. – PVC, betony, plovoučky. Podlahy ostatních místností – dlažby. Vytápění – ÚT plynové. El.instalace – světelná i motorová. Bleskosvod
– ano. Rozvod vody – studená i teplá. Zdroj teplé vody – plyn.kotel kombi. Instalace plynu – zemní plyn. Kanalizace – ano. Vybavení kuchyně – el.sporáky. Vnitřní vybavení – umývadla, vany. Záchod – ano. Ostatní – ne. Příslušenství a vedlejší stavby do 25m2 – vodovodní přípojka, kanal. příp., zp. plochy, ploty, plot.
vrata, schody venk., bazén venkovní, skleník, vedl. stavba 3x.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35644230.09.2021 11:01:420,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 11:02:0110 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 11:07:2510 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 11:14:5450 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 11:15:4810 000,-Kč2 080 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 11:18:3830 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 11:53:0610 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 11:53:3230 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 11:56:2310 000,-Kč2 160 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:00:2910 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:12:2910 000,-Kč2 180 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:15:2430 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:56:4010 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:57:0710 000,-Kč2 230 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:57:3510 000,-Kč2 240 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:57:5030 000,-Kč2 270 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:58:1410 000,-Kč2 280 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:58:2530 000,-Kč2 310 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:59:1310 000,-Kč2 320 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:59:3230 000,-Kč2 350 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 12:59:5010 000,-Kč2 360 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 12:59:5710 000,-Kč2 370 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:00:3010 000,-Kč2 380 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:00:5330 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:02:0710 000,-Kč2 420 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:02:3130 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:02:4010 000,-Kč2 460 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:03:0130 000,-Kč2 490 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:03:4110 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:03:5710 000,-Kč2 510 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:04:2830 000,-Kč2 540 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:05:0510 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:05:4810 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:06:1640 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:06:2810 000,-Kč2 610 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:07:1310 000,-Kč2 620 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:07:5210 000,-Kč2 630 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:08:3910 000,-Kč2 640 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:08:5210 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:09:1410 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:09:4210 000,-Kč2 670 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:10:2110 000,-Kč2 680 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:10:2530 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:10:5310 000,-Kč2 720 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:11:0210 000,-Kč2 730 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:11:0920 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:13:2510 000,-Kč2 760 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:14:4710 000,-Kč2 770 000,-Kč
Dražitel č.35644230.09.2021 13:18:1610 000,-Kč2 780 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:20:4710 000,-Kč2 790 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:22:0610 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:24:5210 000,-Kč2 810 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:25:3640 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:28:5210 000,-Kč2 860 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:29:4330 000,-Kč2 890 000,-Kč
Dražitel č.35897630.09.2021 13:30:4710 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.35992230.09.2021 13:31:1040 000,-Kč2 940 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2021 v 13:36:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.359922
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 940 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2021 v 13:36:10

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.