Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Ostatní

Garáž, Dřevohostice, podíl 1/2

74 107,-Kč

Vloženo: 23.8.2021 14:15 | Číslo dražby: 58790

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 10:39:48
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 08382 / 05 - 99
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
12 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Dřevohostice
GPS souradnice:
49.429868321, 17.587960037
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíluo velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 1042 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: č.e. 9 Dřevohostice, zp. využití: garáž, včetně příslušenství v kat. území Dřevohostice, obec Dřevohostice.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 1048/3, který je ve vlastnictví městyse Dřevohostice.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1042 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 22 m2. Pozemek je celý zastavený stavbou garáže a má obdélníkový tvar. K pozemku vede zpevněná cesta.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36151620.10.2021 09:04:211 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 09:50:101 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 09:55:591 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 09:56:171 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 09:56:467 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 09:58:451 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 09:59:043 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.35972420.10.2021 10:01:241 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:02:155 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.35972420.10.2021 10:03:181 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:03:374 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:03:581 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.35972420.10.2021 10:04:151 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.36134020.10.2021 10:04:281 011,-Kč53 011,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:04:521 001,-Kč54 012,-Kč
Dražitel č.35972420.10.2021 10:06:521 026,-Kč55 038,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:08:141 005,-Kč56 043,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:10:482 500,-Kč58 543,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:11:591 001,-Kč59 544,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:12:311 000,-Kč60 544,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:13:151 007,-Kč61 551,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:14:222 021,-Kč63 572,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:15:461 003,-Kč64 575,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:17:591 000,-Kč65 575,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:18:211 007,-Kč66 582,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:19:041 000,-Kč67 582,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:20:381 007,-Kč68 589,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:22:161 500,-Kč70 089,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:24:291 002,-Kč71 091,-Kč
Dražitel č.36134020.10.2021 10:27:141 012,-Kč72 103,-Kč
Dražitel č.36242820.10.2021 10:31:441 004,-Kč73 107,-Kč
Dražitel č.36151620.10.2021 10:34:481 000,-Kč74 107,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 10:39:48

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.361516
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 74 107,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 10:39:48


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.