Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 102 m2, Teplice-Trnovany

51 400,-Kč

Vloženo: 23.8.2021 14:32 | Číslo dražby: 58791

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 10:17:28
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 02740 / 17 - 57
Počáteční cena:
32 400,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
81 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Teplice
GPS souradnice:
50.650904498, 13.844875975
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 175/3 (ostatní plocha) v kat. území Teplice-Trnovany.

Pozemek se nachází ve středu zastavěné městské části Trnovany. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 102 m2. Pozemek je na severní, východní a západní straně ohraničený zděnými objekty. Na rovinném pozemku se nachází obvodové zdivo a zděný objekt s plechovou střechou. V době oceňování byl pozemek využívaný.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36255620.10.2021 09:05:360,-Kč32 400,-Kč
Dražitel č.36241420.10.2021 09:40:001 000,-Kč33 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 09:46:591 000,-Kč34 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 09:50:441 000,-Kč35 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 09:55:321 000,-Kč36 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 09:56:271 000,-Kč37 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 09:56:431 000,-Kč38 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 09:57:121 000,-Kč39 400,-Kč
Dražitel č.36241420.10.2021 09:58:171 000,-Kč40 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 09:58:351 000,-Kč41 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 10:00:041 000,-Kč42 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 10:00:141 000,-Kč43 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 10:01:041 000,-Kč44 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 10:01:291 000,-Kč45 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 10:01:581 000,-Kč46 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 10:03:201 000,-Kč47 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 10:04:431 000,-Kč48 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 10:06:281 000,-Kč49 400,-Kč
Dražitel č.35867920.10.2021 10:07:361 000,-Kč50 400,-Kč
Dražitel č.36198120.10.2021 10:12:281 000,-Kč51 400,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 10:17:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.361981
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 51 400,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 10:17:28

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.