Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty: ,

Komerční objekt, Nový Dvůr u Opavy

7 174 970,-Kč

Vloženo: 24.8.2021 13:49 | Číslo dražby: 58805

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
171 EX 01635 / 20 - 137
Cena stanovena znalcem:
7 174 970,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Stěbořice
GPS souradnice:
49.932581462,17.769192375
Podkategorie:
Výrobní prostory
Typ objektu:
přízemní
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
-parc.č. 112/3 ostatní plocha o výměře 171 m2
-parc.č. 112/4 ostatní plocha o výměře 2348 m2
-parc.č. 113 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1517 m2,součástí je stavba Nový dvůr,č.p. 28,obč.vyb.
-parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře 1681 m2
-parc.č. 115/2 ostatní plocha o výměře 587 m2
-parc.č. 116 ostatní plocha o výměře 405 m2

Dle Územního plánu obce Stěbořice je areál v ploše pro drobnou výrobu a služby. Dle informace vlastníka je podaná žádost o změnu Územního plánu na oblast bydlení a vizí rekonstrukce objektu pro byty. Na větší části areálu je vyznačeno ochranné pásmo Arboreta. Podmínky ochranného pásma byly zjišťovány u Slezského zemského muzea jako vlastníka Arboreta a na Odboru výstavby a územního plánování Statutárního města Opava jako zpracovatele Územního plánu. Pro toto ochranné pásmo nebyly podmínky stanoveny.
Areál sestává z několika budov na sebe stavebně navazujících. Areál slouží od r. 1909 původně jako lihovar. Od r.1965 byl využíván pro skladování a od r. 2009 jako výrobna masných výrobků. Budovy jsou funkčně členěny na čtyři části.První podsklepená jednopodlažní budova s podkrovím a přístavkem sloužila jako byt a zázemí ostrahy. Druhá část je podsklepená dvoupodlažní budovy s půdou v podkroví a sloužila jako výrobna, kanceláře, sklady a hygienické zázemí výroby. Třetí část je podsklepená dvoupodlažní budova sloužící jako sklad. Čtvrtá část je jednopodlažní
nepodsklepená hala s prostory skladů a bývalé mrazírny, která byla postavena cca kolem r. 1997.
Areál sestává dále z pozemku, které jsou ve funkčním celku se stavbou.Příslušenství stavby tvoří přípojky inženýrských sítí (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace), kanalizační jímka,
odlučovač tuků, oplocení a zpevněné plochy o výměře cca 1 800 m2 . Pro potřeby administrativní ceny byly tyto stanoveny zjednodušeným způsobem, což pro účely posudku považuji za dostačující.
Budovy: Zděná budova podsklepená, jednopodlažní s podkrovím: - Přední část s bytem - v 1.np a 2.np je byt s se čtyřmi pokoji, koupelnou, kuchyní, spíží a WC. Byt je přístupná vstupem od hlavní silnice. V 1.pp této části je dále garáž a kotelna bez vybavení. Byt byl v době prohlídky několik let neobývaný bez většiny vybavení a bez zásadní rekonstrukce nelze užívat k účelům bydlení. V 1.pp této části jsou dále prostory pro zázemí ostrahy, které jsou přístupné ze dvora.
Podsklepená dvoupodlažní budova s půdou v podkroví (výrobna, kanceláře, sklady a hygienické zázemí výroby) - zadní část s výrobou - v 1.np jsou kancelář, kuchyně s denní místností, hygienické vybavení pro zaměstnance, šatny,výrobny a sklady. Ve 2.np pak tři další kanceláře. Prostory jsou několik let nepoužívané k výrobě. Podkroví celého objektu je nevyužívané. Na budově je nová střešní krytina (cca 5 let). V ostatním celkový stav budovy odpovídá stáří a zanedbané údržbě. Hala bývalé mrazírny - Stavba je užívána od r. 1997. Jde o jednopodlažní objekt nepodsklepený. Původně sloužila jako bourárna s chladícími boxy. V současnosti jsou demontovány jednotlivé izolační příčky a
chladící zařízení a stavba slouží jako sklad. Stavba je v dobrém technickém stavu, nicméně její životnost je závislá na životnosti ostatních budov, na které je napojena stavebně i inženýrskými sítěmi. Na budově je v severovýchodním rohu viditelná prasklina. Dle informace vlastníka objektu došlo k poruše vlivem zatečení
do základů. Příčina poruchy byla sanována a k dalším statickým poruchám již nedochází.Hala skladu - Skladová hala se nachází v západní části a je přístupní vjezdem vzdálenějším od Stěbořic.
Hala slouží pro skladování. Stav odpovídá stáří a zanedbané údržbě


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr.Simona Kiselová
K.Śliwky 125
Karviná-Fryštát
733 01
tel: 596 312 846
email: zde
dat. schránka: v3t6rv4 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies