Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata se zahradou v obci Třebíč, k.ú. Ptáčov

1 365 000,-Kč

Vloženo: 27.8.2021 11:37 | Číslo dražby: 58822

Dražba začala 30.09.2021 10:00:00 Dražba skončila 30.09.2021 11:18:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00148 / 20
Počáteční cena:
600 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Dražební jistota:
250 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Třebíč
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Zahradní chata se zahradou v k.ú. Ptáčov u Třebíče se nachází na západní straně města v lokalitě Ptáčovský žleb, v zahrádkářské kolonii na jižně orientovaném svahu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl povinné Hany Deščíkové v rozsahu ideální 1/2
a spoluvlastnický podíl oprávněného Miroslava Pšurika v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) bez č.p./č.e., která stojí na pozemku p.č. st. 108
- pozemek p.č. 1061/33 (trvalý travní porost) o výměře 471 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 354 pro obec a k.ú. Ptáčov.

Příslušenství předmětu dražby:
trvalé porosty na pozemku p.č. 1061/33, venkovní úpravy zahrnující přípojku elektro, přípojku kanalizace z WC do jímky a z jímky do trativodu, venkovní kamenný taras a betonové venkovní schodiště, zpevněné plochy v zahradě - před chatou betonová dlažba, oplocení s podezdívkou, skleník.

2. Oznámení

Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě prokázány nebyly.

Věcná břemena, výměnky a nájemní pachtovní či předkupní práva váznoucí na
nemovitých věcech nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35918530.09.2021 10:00:180,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:00:405 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.35974830.09.2021 10:02:185 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.35768030.09.2021 10:05:215 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:22:575 000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.35992630.09.2021 10:23:245 000,-Kč625 000,-Kč
Dražitel č.35889830.09.2021 10:41:525 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.35922930.09.2021 10:46:395 000,-Kč635 000,-Kč
Dražitel č.35889830.09.2021 10:47:0710 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:48:525 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.35945730.09.2021 10:49:195 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.35922930.09.2021 10:52:165 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:52:555 000,-Kč665 000,-Kč
Dražitel č.35889830.09.2021 10:54:345 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.35922930.09.2021 10:55:005 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.35889830.09.2021 10:55:045 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:55:275 000,-Kč685 000,-Kč
Dražitel č.35889830.09.2021 10:55:345 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.35974830.09.2021 10:55:505 000,-Kč695 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:56:005 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:56:155 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:56:1655 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:56:355 000,-Kč765 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:56:555 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:57:025 000,-Kč775 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:57:1030 000,-Kč805 000,-Kč
Dražitel č.35922930.09.2021 10:57:305 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:57:385 000,-Kč815 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:57:495 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:57:595 000,-Kč825 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:58:0445 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:58:345 000,-Kč875 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:58:515 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 10:59:0225 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 10:59:175 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 10:59:585 000,-Kč915 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:00:1645 000,-Kč960 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:00:245 000,-Kč965 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 11:01:375 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:01:525 000,-Kč975 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 11:02:095 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:02:245 000,-Kč985 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:02:3120 000,-Kč1 005 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 11:02:455 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:02:525 000,-Kč1 015 000,-Kč
Dražitel č.35903530.09.2021 11:03:085 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:03:2380 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:03:355 000,-Kč1 105 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:04:1555 000,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:04:275 000,-Kč1 165 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:06:1045 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:06:345 000,-Kč1 215 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:07:2045 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:07:275 000,-Kč1 265 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:09:0735 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:09:215 000,-Kč1 305 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:10:1725 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:10:335 000,-Kč1 335 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:12:3815 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:12:575 000,-Kč1 355 000,-Kč
Dražitel č.35983930.09.2021 11:13:315 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.35727730.09.2021 11:13:435 000,-Kč1 365 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu


042 EX 148/20-91

U s n e s e n í

Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - rozsudek č. j. 4 C 94/2019-52, který vydal Okresní soud v Třebíči dne 05.12.2019, na základě pověření č.j. 15 EXE 185/2020-14, ze dne 10.02.2020, které vydal Okresní soud v Třebíči, ve_věci oprávněného: Pšurik Miroslav, Modřínová 317/4, 674 01 Třebíč, IČ:40465233, zast. JUDr. Bc. Monikou Ježkovou, advokátkou, Sv. Čecha 239/1, 674 01 Třebíč, proti povinné: Deščíková Hana, nar. 26.12.19620, bytem Kyjevská 567/7, 674 01 Třebíč, a to prodejem nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 354 pro obec a k.ú. Ptáčov, jakož i k uspokojení nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl


t a k t o :

I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli: č. 357277 příklep na vydražené nemovité věci:
spoluvlastnický podíl povinné Hany Deščíkové v rozsahu ideální 1/2
a spoluvlastnický podíl oprávněného Miroslava Pšurika v rozsahu ideální 1/2 k:
- pozemek p.č. st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) bez č.p./č.e., která stojí na pozemku p.č. st. 108
- pozemek p.č. 1061/33 (trvalý travní porost) o výměře 471 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 354 pro obec a k.ú. Ptáčov, za nejvyšší podání 1 365 000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát pět tisíc korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 250 000,- Kč.

III. Soudní exekutor ukládá oprávněnému a povinné, aby vydražené nemovité věci vyklidili nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.

IV. Předražek se určuje částkou alespoň 1 706 250,- Kč (slovy: jeden milion sedm set šest tisíc dvě stě padesát korun českých).Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu povinné a spoluvlastnického podílu oprávněného k nemovitým věcem uvedeným ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 30.9.2021 učinil dražitel č. 357277 nejvyšší podání.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. vydražiteli udělen příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 14820. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 30.9.2021
JUDr. Ivana Kozáková, v.r.

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2021 v 11:18:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.357277 - Oldřich Fiala - Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 365 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2021 v 11:18:43

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.