Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Kloušov

915 000,-Kč

Vloženo: 1.9.2021 9:09 | Číslo dražby: 58848

Dražba začala 30.09.2021 10:00:00 Dražba skončila 30.09.2021 10:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 00877 / 21 - 069
Počáteční cena:
914 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 371 000,-Kč
Dražební jistota:
229 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-jih
Město:
Merklín
GPS souradnice:
49.551542677, 13.158556015
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 179 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Merklín, katastrální území Kloušov, a to:

-pozemek St.32/1, o výměře 205 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.rekr č.e.1, část obce Lhota, na St.32/1,
-pozemek St.32/2, o výměře 44 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, -pozemek parc.č.417, o výměře 275 m2 – zahrada,
-pozemek parc.č.513/6, o výměře 73 m2 – ostatní plocha,
-pozemek parc.č.513/13, o výměře 53 m2 – ostatní plocha

Jedná se o řadovou, vnitřní rekreační stavbu s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva. Dům není podsklepený. Střecha domu je opatřena komínem a
vikýřem. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 30.9.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35898830.09.2021 10:21:560,-Kč914 000,-Kč
Dražitel č.35926930.09.2021 10:25:261 000,-Kč915 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2021 v 10:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.359269
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 915 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2021 v 10:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.