Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Prachatice, podíl 1/2 a 1/62

256 000,-Kč

Vloženo: 1.9.2021 9:34 | Číslo dražby: 58849

Dražba začala 30.09.2021 11:00:00 Dražba skončila 30.09.2021 11:55:12
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 09229 / 07 - A
Počáteční cena:
210 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
315 000,-Kč
Dražební jistota:
53 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Prachatice
Město:
Prachatice
GPS souradnice:
49.003731912, 14.008925401
Podíl:
1/2 a 1/62
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
1) ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 5526 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, pro obec a katastrální území Prachatice, a to:
pozemek St.1616, o výměře 17 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če na St.1616,
-pozemek parc.č.193/32, o výměře 384 m2 – zahrada

2) ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/62 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 3530 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Prachatice, pro obec a katastrální území Prachatice, a to:

pozemek parc.č. 193/6, o výměře 1906 m2 – ostatní plocha, jiná plocha,
-pozemek parc.č. 193/37, o výměře 226 m2 - ostatní plocha, jiná plocha,
-pozemek parc.č. 193/39, o výměře 227 m2 – ostatní plocha, jiná plocha

Jedná se o spoluvlastnický podíl k samostatně stojící, rekrekační chatě s jedním nadzemní podlažím a obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná. Chata je podsklepená. K chatě patří oplocená zahrada. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 30.9.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35899030.09.2021 11:00:460,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:04:091 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:06:401 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:07:041 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:08:241 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:10:181 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:11:031 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:11:391 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:16:061 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:16:281 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:27:581 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:30:581 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.35897530.09.2021 11:33:321 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:34:071 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:42:251 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:43:051 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:44:095 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:44:281 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:45:401 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:45:471 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:46:082 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:46:341 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:47:214 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:47:461 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:47:574 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:48:131 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:48:414 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:48:511 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.35984530.09.2021 11:49:274 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.35698630.09.2021 11:50:121 000,-Kč256 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.09.2021 v 11:55:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.356986 - Lukáš Vondra - Na Harfě 776/8, Praha 9, 190 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 256 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.09.2021 v 11:55:12


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.