Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/80 podíl na pozemcích LV 676 v obci Trnava u Zlína

228 750,-Kč

Vloženo: 3.9.2021 12:45 | Číslo dražby: 58873

Dražba začala 03.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 03.12.2021 09:44:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00291 / 21 - HolA
Počáteční cena:
164 750,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
247 125,-Kč
Dražební jistota:
16 100,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Trnava
GPS souradnice:
49.28682402, 17.808117574
Podíl:
1/80
Místo konání dražby:
www.exdarzby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

2. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36882603.12.2021 09:03:021 000,-Kč165 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:04:350,-Kč165 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:06:311 000,-Kč166 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:25:031 000,-Kč167 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:27:430,-Kč167 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:28:041 000,-Kč168 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:29:000,-Kč168 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:29:061 000,-Kč169 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:29:300,-Kč169 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:30:241 000,-Kč170 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:30:490,-Kč170 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:31:3010 000,-Kč180 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:31:550,-Kč180 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:32:301 000,-Kč181 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:33:010,-Kč181 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:34:131 000,-Kč182 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:34:220,-Kč182 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:35:051 000,-Kč183 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:35:160,-Kč183 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:36:2820 000,-Kč203 750,-Kč
Dražitel č.36060903.12.2021 09:36:390,-Kč203 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:37:1710 000,-Kč213 750,-Kč
Dražitel č.36890103.12.2021 09:38:4510 000,-Kč223 750,-Kč
Dražitel č.36882603.12.2021 09:39:265 000,-Kč228 750,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.12.2021 v 09:44:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368826
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 228 750,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2021 v 09:44:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies