Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/4 podíl na pozemcích LV 264 v obci Slušovice u Zlína

60 800,-Kč

Vloženo: 3.9.2021 13:51 | Číslo dražby: 58876

Dražba začala 03.12.2021 12:00:00 Dražba skončila 03.12.2021 13:05:53
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00291 / 21 - HolD
Počáteční cena:
5 833,-Kč
Cena stanovena znalcem:
8 750,-Kč
Dražební jistota:
1 700,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Slušovice
GPS souradnice:
49.256834793, 17.80208593
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdarzby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35690403.12.2021 12:01:530,-Kč5 833,-Kč
Dražitel č.36885003.12.2021 12:03:09200,-Kč6 033,-Kč
Dražitel č.35690403.12.2021 12:04:221 767,-Kč7 800,-Kč
Dražitel č.36879003.12.2021 12:05:16200,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.35690403.12.2021 12:06:162 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.36619703.12.2021 12:06:39200,-Kč10 200,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:07:08200,-Kč10 400,-Kč
Dražitel č.35690403.12.2021 12:08:091 600,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:08:460,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.35690403.12.2021 12:11:512 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:13:300,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.36619703.12.2021 12:15:26200,-Kč14 200,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:16:490,-Kč14 200,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:22:311 000,-Kč15 200,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:23:210,-Kč15 200,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:26:49200,-Kč15 400,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:27:000,-Kč15 400,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:27:475 000,-Kč20 400,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:27:560,-Kč20 400,-Kč
Dražitel č.36101103.12.2021 12:28:02200,-Kč20 600,-Kč
Dražitel č.36101103.12.2021 12:28:08200,-Kč20 800,-Kč
Dražitel č.35690403.12.2021 12:28:18200,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:29:340,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:29:49200,-Kč21 200,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:30:320,-Kč21 200,-Kč
Dražitel č.36101103.12.2021 12:30:43200,-Kč21 400,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:31:16200,-Kč21 600,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:31:180,-Kč21 600,-Kč
Dražitel č.36101103.12.2021 12:31:34200,-Kč21 800,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:32:040,-Kč21 800,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:32:25200,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:32:35200,-Kč22 200,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:32:485 000,-Kč27 200,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:34:130,-Kč27 200,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:36:02200,-Kč27 400,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:36:370,-Kč27 400,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:37:01200,-Kč27 600,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:37:220,-Kč27 600,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:38:13200,-Kč27 800,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:38:540,-Kč27 800,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:39:482 999,-Kč30 799,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:40:05200,-Kč30 999,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:40:170,-Kč30 999,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:41:065 000,-Kč35 999,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:41:470,-Kč35 999,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:44:374 001,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:46:290,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:47:135 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:48:200,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:48:33200,-Kč45 200,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:49:040,-Kč45 200,-Kč
Dražitel č.36581803.12.2021 12:49:44200,-Kč45 400,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:50:080,-Kč45 400,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:52:44200,-Kč45 600,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:53:010,-Kč45 600,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:56:58200,-Kč45 800,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:57:510,-Kč45 800,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 12:59:155 000,-Kč50 800,-Kč
Dražitel č.36027703.12.2021 12:59:260,-Kč50 800,-Kč
Dražitel č.36599903.12.2021 13:00:5310 000,-Kč60 800,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.12.2021 v 13:05:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365999
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 800,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2021 v 13:05:53

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies