Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek LV 263 v obci Slušovice u Zlína

130 500,-Kč

Vloženo: 3.9.2021 14:08 | Číslo dražby: 58877

Dražba začala 03.12.2021 12:30:00 Dražba skončila 03.12.2021 13:11:20
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00291 / 21 - HolE
Počáteční cena:
18 667,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
28 000,-Kč
Dražební jistota:
2 300,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Slušovice
GPS souradnice:
49.257108468, 17.8021852
Místo konání dražby:
www.exdarzby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35960603.12.2021 12:30:540,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:31:476 333,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.36879103.12.2021 12:32:31500,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:33:03500,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:33:044 500,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:33:465 000,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:34:2610 500,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.36566303.12.2021 12:34:582 500,-Kč48 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:35:392 500,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.36027803.12.2021 12:36:26500,-Kč51 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:36:515 000,-Kč56 500,-Kč
Dražitel č.36027803.12.2021 12:37:51500,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.36566303.12.2021 12:38:08500,-Kč57 500,-Kč
Dražitel č.36679603.12.2021 12:38:1015 000,-Kč72 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:38:5315 000,-Kč87 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:39:395 000,-Kč92 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:40:0410 000,-Kč102 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:40:295 000,-Kč107 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:41:145 000,-Kč112 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:49:235 000,-Kč117 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 12:51:415 000,-Kč122 500,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 12:57:27500,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 13:00:422 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 13:01:05500,-Kč125 500,-Kč
Dražitel č.35690603.12.2021 13:04:164 500,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.36581703.12.2021 13:06:20500,-Kč130 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.12.2021 v 13:11:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365817
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 130 500,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2021 v 13:11:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies