Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 11003 m2, Liblice u Českého Brodu, podíl 1/4

126 000,-Kč

Vloženo: 6.9.2021 10:46 | Číslo dražby: 58879

Dražba začala 07.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 07.10.2021 14:25:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 01226 / 21 - 123
Počáteční cena:
36 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
54 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Český Brod
GPS souradnice:
50.068312193, 14.877848479
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Libice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků dohromady tvořící pravidelný tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a vodní plocha o výměře 11 003 m2. Soubor pozemků je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a částečně se nachází v lánu. Na jižním okraji pozemku parc. č. 562/18 se nacházejí doprovodné listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. 557/6 a parc. č. 557/14 se nachází část místního rybníka. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 659/9, který je ve vlastnictví města Český Brod.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35861107.10.2021 13:03:200,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.35996107.10.2021 13:10:152 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.35861107.10.2021 13:12:522 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36077607.10.2021 13:14:502 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.35939807.10.2021 13:16:592 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.36070007.10.2021 13:27:222 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.35861107.10.2021 13:30:292 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.35894407.10.2021 13:34:092 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.36070007.10.2021 13:40:382 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.35753607.10.2021 13:44:232 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.35932907.10.2021 13:45:1322 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.36077607.10.2021 13:48:442 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 13:53:162 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.35753607.10.2021 13:54:222 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 13:56:212 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.36017807.10.2021 13:57:312 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.35753607.10.2021 13:58:142 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.36071107.10.2021 13:58:532 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:00:132 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.35753607.10.2021 14:01:022 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.36017807.10.2021 14:01:272 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:02:152 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.36017807.10.2021 14:03:412 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:06:482 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.36017807.10.2021 14:07:232 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.36071107.10.2021 14:08:492 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:11:042 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.36072007.10.2021 14:11:222 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.36071107.10.2021 14:11:392 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.36017807.10.2021 14:12:122 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.36047707.10.2021 14:13:512 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:14:142 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.36047707.10.2021 14:18:012 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:19:202 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.36072007.10.2021 14:19:342 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.35978607.10.2021 14:20:002 000,-Kč126 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.10.2021 v 14:25:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.359786
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 126 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.10.2021 v 14:25:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.