Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Libouchec, podíl 1/20

53 400,-Kč

Vloženo: 6.9.2021 13:17 | Číslo dražby: 58885

Dražba začala 12.10.2021 11:00:00 Dražba skončila 12.10.2021 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 15471 / 10 - 906
Počáteční cena:
53 400,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
80 100,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Libouchec
GPS souradnice:
50.760110796, 14.060574434
Podíl:
1/20
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Rodinný dům, Libouchec, podíl 1/20; Jedná se o pozemek parc. č. St. 221, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří, je o výměře 178 m2 a je zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 187 Libouchec. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 833/1, který je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o výměře 191 m2 a parc. č. 833/2, který je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha a je o výměře 4 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené. Pozemky parc. č. 833/1 a parc.
č. 833/2 hraničí s korytem Jílovského potoka. Rodinný dům č.p. 187 je samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Objekt je vhodný k modernizaci. K nemovitým věcem náleží součásti a příslušenství: IS, oplocení.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36069012.10.2021 11:36:280,-Kč53 400,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.10.2021 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.360690
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 53 400,-Kč

Zveřejněno dne 12.10.2021 v 12:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.