Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na řadovém rodinném domě s garáží v Ústí nad Labem

253 333,-Kč

Vloženo: 7.9.2021 11:32 | Číslo dražby: 58897

Dražba začala 18.10.2021 14:00:00 Dražba skončila 18.10.2021 14:15:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
220 EX 04586 / 13 - 217
Počáteční cena:
253 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
380 000,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Ústí nad Labem
Město:
Ústí nad Labem
GPS souradnice:
50.655044248, 13.999861848
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaných na LV 44, kat. území Předlice, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
-parc.č. 247/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2,součástí je stavba č.p. 185,bydlení
-parc.č. 247/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če,garáž,LV 456
-parc.č. 247/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,součástí je stavba č.e. 4066,garáž

Jedná se o zděný, podsklepený objekt bydlení se čtyřmi nadzemními podlažími (z části třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím), pod mansardovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ústí nad Labem, v místní části s názvem Předlice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Marxova 185/16, 400 01 Ústí nad labem - Předlice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 123/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod a septik. Dle informací ČSÚ ve městě Ústí nad Labem se dále nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle sdělení účastníka místního šetření objekt sestává ze čtyř bytových jednotek se společným vstupem. V I. nadzemním podlaží se nachází společné prostory (průjezd, společné schodiště a chodba) s prostory užívané povinným. Ve lI. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+1 s kompletním sociálním zařízením užívaná na základě jiného spoluvlastnického podílu. Ve III. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením užívaná na základě jiného spoluvlastnického podílu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).