Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Stará Ves u Bílovce, podíl 1/1, na cizím pozemku

330 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2021 9:18 | Číslo dražby: 58899

Dražba začala 21.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 13:47:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 00944 / 06 - 142
Počáteční cena:
226 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
340 000,-Kč
Dražební jistota:
60 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Bílovec
GPS souradnice:
49.775788125, 17.973673533
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

SE není oprávněn nařídit.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby: nemovitá věc ve výlučném vlastnictví povinného se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: objekt bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 447 (LV 677), v k.ú. Stará Ves u Bílovce, obec Bílovec, okres Nový Jičín.

Jedná se o přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Bílovec, v místní části s názvem Stará Ves, v rekreační lokalitě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Objekt je situován ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1957/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky, dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1957/8 - zahrada, který je ve vlastnictví: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Na Vyhlídce 1 Bílovec a dále přes pozemek p.č. 1957/135 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 210 m od předmětu ocenění. Objekt je dle sdělení účastníka místního šetření napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Bílovec se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

Bližší informace o dražbě na tel.č. 602 552 474. Technická podpora: 774 740 636.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Prodloužení lhůt

Kandidát pověřený soudním exekutorem vyhlašuje toto

usnesení:

Soudní exekutor rozhodl dle § 55 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, postupem dle § 52 zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), takto:
„Lhůty stanovené pro splnění podmínek účasti na dražbě v dražební vyhlášce č.j. 069 EX 944/06- 142 ze dne 07.09.2021 se prodlužují do okamžiku zahájení dražby, tj. dne 21.10.2021 v 13:00 hod.; nadále však platí, že splnění podmínek stanovených dražební vyhláškou musí býti zájemcem prokázáno a soudním exekutorem ověřeno před zahájením dražebního jednání.“

Stručné odůvodnění: zájemce požádal z procesní opatrnosti o prodloužení lhůt ke složení dražební jistoty a prokázání totožnosti k dražbě; návrhu bylo vyhověno a lhůty prodlouženy.

2. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

2) Do zahájení dražebního jednání uplatnil předkupní právo dražitel # 362123; nikdo neuplatnil právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že kdo prokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
3) O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, s pohledávkou ve výši 7865 Kč s příslušenstvím
- Beck International, s.r.o., s pohledávkou ve výši 34623 Kč s příslušenstvím
- Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, s pohledávkou ve výši 7865 Kč s příslušenstvím
- Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, s pohledávkou ve výši 8314 Kč s příslušenstvím
- VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, s pohledávkou ve výši 3970 Kč s příslušenstvím
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, s pohledávkou ve výši 8941 Kč s příslušenstvím
- Český inkasní kapitál, a.s., s pohledávkou ve výši 2994 Kč s příslušenstvím
- WLG Invest a.s., s pohledávkou ve výši 896 Kč s příslušenstvím
- Československá obchodní banka, a. s., s pohledávkou ve výši 3548,11 Kč s příslušenstvím

Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:13:580,-Kč226 667,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:14:231 000,-Kč227 667,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:21:390,-Kč227 667,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:21:561 000,-Kč228 667,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:22:590,-Kč228 667,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:23:131 000,-Kč229 667,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:25:440,-Kč229 667,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:26:065 000,-Kč234 667,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:26:475 333,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:27:160,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:28:375 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:29:345 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:30:225 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:31:0710 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:31:195 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:32:390,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:33:025 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:34:090,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:35:045 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:35:4010 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:36:175 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:36:520,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:37:365 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:39:0320 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:40:295 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:40:480,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.36262321.10.2021 13:41:075 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.362123 (předkupní právo)21.10.2021 13:42:310,-Kč330 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 13:47:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362123 - Vlastislav Drga - Petrovice 202, Skorošice, 790 66
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 330 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 13:47:31


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 30 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.