Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/160 podíl na pozemcích LV 171 v obci Kašava u Zlína

37 000,-Kč

Vloženo: 8.9.2021 9:36 | Číslo dražby: 58900

Dražba začala 03.12.2021 13:00:00 Dražba skončila 03.12.2021 14:02:54
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 00291 / 21 - HolF
Počáteční cena:
12 000,-Kč
Minimální příhoz:
500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
18 000,-Kč
Dražební jistota:
2 100,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Kašava
GPS souradnice:
49.294467173, 17.798607713
Podíl:
1/160
Místo konání dražby:
www.exdarzby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36060803.12.2021 13:01:270,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:02:46500,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.36060803.12.2021 13:11:450,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:20:19500,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.36890503.12.2021 13:20:252 500,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:23:14500,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.36890503.12.2021 13:25:11500,-Kč16 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:27:311 000,-Kč17 500,-Kč
Dražitel č.36890503.12.2021 13:27:471 000,-Kč18 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:27:562 000,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.36060803.12.2021 13:28:090,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:30:20500,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.36060803.12.2021 13:31:300,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:31:58500,-Kč21 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:34:151 000,-Kč22 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:35:07500,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:37:141 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:38:32500,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:39:431 000,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:40:24500,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:41:19500,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:42:04500,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:44:361 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:46:48500,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:47:16500,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:48:43500,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:51:181 000,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:52:082 000,-Kč32 500,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:54:311 000,-Kč33 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:55:09500,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.36560803.12.2021 13:57:081 500,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.36880803.12.2021 13:57:541 500,-Kč37 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.12.2021 v 14:02:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368808
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 37 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2021 v 14:02:54

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies