Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Český Dub, podíl 1/4

140 000,-Kč

Vloženo: 9.9.2021 8:53 | Číslo dražby: 58904

Dražba začala 21.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 15:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
209 EX 01339 / 13 - 101
Počáteční cena:
140 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
210 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Český Dub
GPS souradnice:
50.6307294N, 15.0092928E
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
EÚ prohlídky neprovádí

Více informací

Popis předmětu dražby

Objekt je postavený v okrajové části obce Bílá - Letařovice a to jako samostatná stavba na pravém břehu říčky Mohelka jižně od obce Letařovice. Nemovitosti jsou přístupné z obecní komunikace p.č. 1349/1 vedoucí od obce Letařovice k mostu přes říčku Mohelka a dále pak přes pozemky jiných vlastníků navazující na obecní cestu v místě napojení na státní silnici procházející z obce Libíč do části Trávníček.
Jedná se o zděný objekt rekreační chaty č.e. 19 osazené do příkrého svahu a postavené pravděpodobně v sedmdesátých až osmdesátých letech dvacátého století čtvercového půdorysu, jako jednopodlažní a pravděpodobně podsklepený objekt bez možnosti využití podkroví pod sedlovou střechou mírného sklonu. Jižním směrem je půdorys přízemí přesazený přes suterén kde tvoří krytý vstup do suterénu.
Dům je postavený na betonových základových pasech s betonovým zdivem suterénu s proloženým kamenem. Strop nad suterénem je nespalný pravděpodobně keramický osazený do ocelových nosníků a zdivo horní stavby pak bude pravděpodobně cihelné tl. cca. 30 cm. Střešní konstrukce je sedlová tesařsky vázaná mírného sklonu krytá asfaltolepenkovými pásy s oplechováním okrajů. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře budou náplňové s osazením do ocelových zárubní.
Celý objekt je nejspíš bez přípojky elektřiny a vody s podstandardním vybavením s lokálním vytápěním přes zděný komín.
Celý objekt je dle venkovního ohledání i minimálně využíván k rekreaci se zarostlým neudržovaným pozemkem.
Opotřebení domu počítá vzhledem ke stavu objektu, jeho vybavení a stáří v souladu s platnou Vyhláškou porovnávacím způsobem.
Pozemek p.č.st. 198 zastavěný rekreační chatou č.e. 19 o výměře 52 m2 a pozemek p.č. 904/3 o výměře 119 m2 tvořící s objektem jeden funkční celek v obci Bílá a k.ú. Hradčany u Českého Dubu


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Magdaléna Popková
Exekutorský úřad Liberec
Truhlářská 515/2a
Liberec
460 01
tel: 775 034 415
email: zde
dat. schránka: b5agg67 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o přihlášených věřitelích

4. Protokol o dražbě

Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).