Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 23464 m2, Jimramov, podíl 1/2

541 000,-Kč

Vloženo: 9.9.2021 12:46 | Číslo dražby: 58918

Dražba začala 12.10.2021 13:30:00 Dražba skončila 12.10.2021 14:38:52
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 DD 00003 / 21 - 003
Počáteční cena:
516 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
516 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Jimramov
GPS souradnice:
49.6386994, 16.2161181
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 556/1 je svažitý, zatravněn s náletovými dřevinami. Dle katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělského půdního fondu a chráněné krajinné oblasti. Na tento pozemek navazuje parc. č. 556/4 (jiná plocha) a dále navazuje parc. č. 552/1 (trvalý travní porost). Tyto pozemky
jsou částečně zalesněny, část pozemku představuje příjezdovou cestu a část je zatravněna. K pozemku parc. č. 552/1 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy s oprávněním pro stavbu č. p. 316 k. ú. Jimramov. Pozemek parc. č. 552/2 vedený jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda představuje pozemek umístěný podél
potoka Fryšávka. Pozemek parc. č. 552/9 je evidován jako neplodná půda, dle provedeného místního šetření jsou na pozemku náletové dřeviny. Dle katastru nemovitostí jsou předmětné parcely, kromě parc. č. 552/1, evidovány v chráněné krajinné oblasti. Pozemky jsou neudržované, nepravidelných tvarů, jejichž využití je s ohledem na výše uvedené omezené.

Dle platného územního plánu města Jimramov jsou pozemky evidovány v různých polohách. Pozemky par. č. 552/1 a 556/4 jsou vedeny jako pozemky krajinné zeleně, pozemky parc. č. 552/2, 552/9 a část parc. č. 556/1 (výměra této části činí odhadem 11 000 m2) jako trvalý travní porost. Část parc. č. 556/1 (výměra této části činí
odhadem 9 486 m2) je vedena jako návrh plochy bydlení předměstského typu. Pozemek parc. č. 552/6 je veden jako plocha k bydlení s podnikatelskými aktivitami.

Dle územního plánu obce vede přes pozemky parc. č. 552/2, 552/1, 556/4 (pouze přes severní cíp tohoto pozemku) a 556/1 (přes část pozemku, která je dle územního plánu vedena jako stavební) ochranné pásmo vodního zdroje. Přes severní část pozemku parc. č. 556/4 je umístěno rovněž vedení vysokého napětí. Část stavebního pozemku parc. č. 556/1 je v ploše předpokládaného záboru zemědělské půdy. Pozemkem parc. č. 522/2 prochází lokální biokoridor označený jako LBK 23, který se nachází kolem potoka Fryšávka.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě