Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
3. DJ - Pozemek 529 m2, Kojetín

57 600,-Kč

Vloženo: 10.9.2021 8:27 | Číslo dražby: 58921

Dražba začala 25.10.2021 11:00:00 Dražba skončila 25.10.2021 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
164 EX 02108 / 19 - 333
Počáteční cena:
57 600,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
144 000,-Kč
Dražební jistota:
17 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Kojetín
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 212/16 je v Katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha o celkové ploše 529 m2. Pozemek se nachází v okrajové části obce. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je pravidelného podlouhlého tvaru. Z části pozemek tvoří součást fotbalového hřiště. Jedná se tedy o travnatou plochu. V územním plánu je pozemek z části veden jako plocha pro tělovýchovu a sport a z části jako plocha lesu.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).