Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

1/8 rodinného domu v obci Vendolí, okr. Svitavy

32 667,-Kč

Vloženo: 13.9.2021 7:39 | Číslo dražby: 58930

Dražba začala 19.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 19.10.2021 13:40:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
206 EX 02021 / 18 - 210
Počáteční cena:
14 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
22 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Svitavy
Město:
Vendolí
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00
Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému DOLEŽAL Milan, Plzeňská 32/, 353 01 Velká
Hleďsebe, IČ: 61179876, nar. 1.9.1968, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 2021/18-210.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1910. Základy jsou kamenné, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří starší betonová taška a klempířské prvky jsou plechové, částečně poškozené. Vnější omítky objektu: vápenocementové, poškozené a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 1+1. V domě se nachází pokoj o výměře 14,00 m2, kuchyně o výměře 14,00 m2, zádveří o výměře 4,40 m2, komora o výměře 3,80 m2. Podlahová plocha činí 36,20 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde kastlová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, v části chybí. Mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyňské vybavení tvoří pouze stará kamna. V domě je použita tato osvětlovací technika: lustry, žárovky. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, staré lino, v kuchyni je podlaha řešena: cementový potěr, lino.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Vodovod není zaveden, v objektu nejsou řešeny odpady a rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění v domě je lokální pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. Dům nemá zdroj teplé vody, nenachází se zde koupelna ani funkční WC. Stěny objektu jsou poškozené, se zřetelnými prasklinami, střecha je v dezolátním stavu, okna vykazují známky poškození, podlahy jsou poškozeny, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Stav rodinného domu je špatný, vhodný k demolici. Na pozemku se nachází náletové porosty, pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží kolna.

Pozemek v okolí je neudržován a je zarostlý nálety. Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 10.9.2021 pohledávku ve výši 6.628,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, Sady 5. května 59, Plzeň, přihlásil dne 4.10.2021 pohledávku ve výši 24.505,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věitel InvestCapital LTD, reg. č. C 62911, se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové, přihlásil dne 11.10.2021 pohledávku ve výši 19.252,13 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, Letenská 121/8, Praha, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem, Letenská 121/8, Praha, přihlásil dne 19.10.2021 pohledávku ve výši 15.595,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUSTRINON MANAGEMENT a.s., IČ: 29216842, U Vlečky 1749/4, Modřany, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem, Letenská 121/8, Praha, přihlásil dne 19.10.2021 pohledávku ve výši 5.730,92 s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 256.387,39 Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36157719.10.2021 13:08:290,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.36213419.10.2021 13:10:571 000,-Kč15 667,-Kč
Dražitel č.36086319.10.2021 13:24:371 000,-Kč16 667,-Kč
Dražitel č.36173519.10.2021 13:25:502 000,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.36213419.10.2021 13:27:451 000,-Kč19 667,-Kč
Dražitel č.36086319.10.2021 13:28:091 000,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.36173519.10.2021 13:28:415 000,-Kč25 667,-Kč
Dražitel č.36213419.10.2021 13:29:001 000,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.36173519.10.2021 13:30:303 000,-Kč29 667,-Kč
Dražitel č.36213419.10.2021 13:32:071 000,-Kč30 667,-Kč
Dražitel č.36086319.10.2021 13:35:181 000,-Kč31 667,-Kč
Dražitel č.36235819.10.2021 13:35:431 000,-Kč32 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2021 v 13:40:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362358
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 32 667,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2021 v 13:40:43

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.