Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

1/12 pozemků v obci Srbeč, okres Rakovník

35 333,-Kč

Vloženo: 13.9.2021 8:13 | Číslo dražby: 58932

Dražba začala 19.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 19.10.2021 14:17:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
206 EX 03657 / 19 - 50
Počáteční cena:
11 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
17 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Srbeč
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného EOS Investment Česká republika, s.r.o., Novodvorská
994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 01411641, zast. Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka,
Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 71346490, nar. 5.2.1983, proti povinnému
KOUBEK Jan, Cyrila Boudy 279/, 274 01 Slaný, nar. 30.6.1965, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 3657/19-50.

Oceňovaný pozemek parc. č. 88 je zapsaný v katastru nemovitostí jako zahrada a má výměru 180 m2. Podle územního plánu je pozemek zařazen jako „náves“. Jedná se o oplocený svažitý pozemek, užívaný ve funkčním celku s dalšími pozemky jako zahrada.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1284/1 je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, rozloha pozemku činí 7.047 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako zemědělský pozemek - „orná půda“.

Pozemek parc. č. 88 je situovaný v centru obce, pozemek parc. č. 1284 je situovaný mimo zastavěnou část obce. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Spoluvlastnické právo

Spoluvlastnické právo bylo uplatněno.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.35988819.10.2021 13:24:220,-Kč11 333,-Kč
Dražitel č.36235919.10.2021 13:26:081 000,-Kč12 333,-Kč
Dražitel č.35988819.10.2021 13:26:431 000,-Kč13 333,-Kč
Dražitel č.36181019.10.2021 13:27:161 000,-Kč14 333,-Kč
Dražitel č.35988819.10.2021 13:27:591 000,-Kč15 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:28:164 000,-Kč19 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:29:080,-Kč19 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:32:281 000,-Kč20 333,-Kč
Dražitel č.36235919.10.2021 13:32:451 000,-Kč21 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:33:220,-Kč21 333,-Kč
Dražitel č.35988819.10.2021 13:34:481 000,-Kč22 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:36:451 000,-Kč23 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:40:010,-Kč23 333,-Kč
Dražitel č.36235919.10.2021 13:40:331 000,-Kč24 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:41:212 000,-Kč26 333,-Kč
Dražitel č.35988819.10.2021 13:43:531 000,-Kč27 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:45:131 000,-Kč28 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:48:370,-Kč28 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:48:571 000,-Kč29 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:52:030,-Kč29 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:52:151 000,-Kč30 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 13:55:270,-Kč30 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 13:58:353 000,-Kč33 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 14:01:360,-Kč33 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 14:06:051 000,-Kč34 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 14:07:510,-Kč34 333,-Kč
Dražitel č.36131419.10.2021 14:11:591 000,-Kč35 333,-Kč
Dražitel č.358999 (spoluvlastník)19.10.2021 14:12:270,-Kč35 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.10.2021 v 14:17:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358999
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 35 333,-Kč

Zveřejněno dne 19.10.2021 v 14:17:27

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.