Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Mikulášovice, okres Děčín

300 000,-Kč

Vloženo: 15.9.2021 11:43 | Číslo dražby: 58950

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
081 EX 22121 / 09 - 351
Cena stanovena znalcem:
300 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Mikulášovice
GPS souradnice:
50.982047093, 14.341044721
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 706 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mikulášovice, č.p. 436, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 706), pozemku p.č. 1408 - zahrada a pozemku p.č. 1410 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mikulášovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mikulášovice 436, 407 79 Mikulášovice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5796/6 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 1409/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Mikulášovice, č.p. 1007, 407 79 Mikulášovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 15 m od předmětu ocenění. Dům je dle sdělení povinného napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu a studnu, která se nachází na sousedním pozemku ve vlastnictví jiného subjektu. Dle informací ČSÚ ve městě Mikulášovice se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1978 byla provedena výměna původní střešní krytiny za novou, byly osazeny nové interiérové dveře a byla provedena rekonstrukce vytápění a elektroinstalace. V roce 2009 byla provedena oprava rozvodů elektro. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: částečné oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, zpevněné plochy, přípojky IS

Znalecký posudek neobsahuje informace o zastavěné, užitné a podlahové ploše. S ohledem na skutečnost, že se jedná o povinné položky, které je třeba vyplnit pro realizaci inzerce nenulovými hodnotami, byla do těchto položek uvedena, s ohledem na výše uvedené, hodnota 1.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies