Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Hlinka, okres Bruntál

40 000,-Kč

Vloženo: 15.9.2021 13:39 | Číslo dražby: 58953

Dražba začala 21.10.2021 10:30:00 Dražba skončila 21.10.2021 10:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
081 EX 20849 / 12 - 456
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Hlinka
GPS souradnice:
50.281820024, 17.671835974
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající ze stavby: Hlinka, č.p. 74, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 131 zapsaném na LV č. 10002 pro k.ú. Hlinka – pozemek není předmětem dražby), vše v k.ú. Hlinka, obec Hlinka, okres Bruntál.


Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975. Základy má betonové izolované, objekt je montovaný na bázi dřevní hmoty, tloušťka stěn je 15 cm a stropy jsou dřevěné. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úpravu pláště objektu tvoří nátěr a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí odhadem 125 m2. Vnitřní úpravu stěn tvoří malba. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na severozápad a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V. Zdrojem vody je pravděpodobně vodovod a odpadní vody jsou pravděpodobně svedeny do septiku. V místě není dostupný zemní plyn. V objektu se předpokládá lokální elektrické vytápění a ohřev vody bojlerem. Stěny objektu jsou poškozené, střecha nevykazuje známky poškození, okna jsou poškozena, podlahy jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Stav rodinného domu je špatný. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Objekt je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná – nutnost dojezdu. Není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Objekt je dlouhodobě nevyužívaný. Pozemek parc. č. st. 131, na němž oceňovaný rodinný dům stojí, je ve vlastnictví ČR (Statní pozemkový ústav).

Znalecký posudek neobsahuje informaci o zastavěné a užitné ploše. Předmětem dražby je pouze stavba, pozemek je ve vlastnictví třetího subjektu. Položky zastavěná plocha, užitná plocha a plocha pozemku jsou povinné pro realizaci inzerce a je nutné je vyplnit nenulovou hodnotou. S ohledem na uvedené byla do položek zadána hodnota 1.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě