Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 podíl na R.D. č.p. 1882 v obci Frýdek-Místek

2 016 000,-Kč

Vloženo: 17.9.2021 7:30 | Číslo dražby: 58960

Dražba začala 26.11.2021 11:00:00 Dražba skončila 26.11.2021 11:31:47
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20032 / 21 - Maj
Počáteční cena:
600 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Dražební jistota:
38 700,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49.6897333, 18.3731964
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - 734 732 179 e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol. Dražba druhé 1/2 R.D. začíná (142 EX 01687 / 19 - Maj) v 10:30 hod 26.11.2021 Prohlídka 17.11.2021 v 10:00 na místě bez registrace.

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, krytý sedlovou střechou s vikýřem v čelní (JV) části střechy a polovalbami, s podsklepenou jednopatrovou přístavbou vstupu, nad níž je nedokončená terasa.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36796626.11.2021 11:00:200,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.35865926.11.2021 11:00:4020 000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:01:02600 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.36825526.11.2021 11:01:472 000,-Kč1 222 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:02:50300 000,-Kč1 522 000,-Kč
Dražitel č.36555826.11.2021 11:03:55100 000,-Kč1 622 000,-Kč
Dražitel č.35865926.11.2021 11:05:2420 000,-Kč1 642 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:05:41150 000,-Kč1 792 000,-Kč
Dražitel č.35865926.11.2021 11:06:138 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:07:2850 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:08:072 000,-Kč1 852 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:08:232 000,-Kč1 854 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:08:5850 000,-Kč1 904 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:09:152 000,-Kč1 906 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:10:582 000,-Kč1 908 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:11:202 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:16:032 000,-Kč1 912 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:16:412 000,-Kč1 914 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:18:0536 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:18:512 000,-Kč1 952 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:19:562 000,-Kč1 954 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:20:112 000,-Kč1 956 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:20:492 000,-Kč1 958 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:21:4910 000,-Kč1 968 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:22:2920 000,-Kč1 988 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:23:122 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:24:132 000,-Kč1 992 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:25:3020 000,-Kč2 012 000,-Kč
Dražitel č.36804726.11.2021 11:26:202 000,-Kč2 014 000,-Kč
Dražitel č.36534626.11.2021 11:26:472 000,-Kč2 016 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.11.2021 v 11:31:47

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365346
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 016 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.11.2021 v 11:31:47

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.