Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

1/2 rekreačního objektu v obci Tišice, k.ú. Kozly, okr. Mělník

103 000,-Kč

Vloženo: 17.9.2021 13:03 | Číslo dražby: 58968

Dražba začala 21.10.2021 13:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 14:45:53
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 15721 / 18 - 75
Počáteční cena:
34 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
51 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Tišice
GPS souradnice:
50.240444356, 14.559757644
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nemovitých věcí nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Okresní soud v Teplicích, U soudu
1450/, 415 01 Teplice, IČ: 00024902 proti povinnému KÁRÁSZOVÁ Lucie, Stavbařů 2823/2,
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, nar. 27.4.1988, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 15721/18-75.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s č.e. 190. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná jednoduchá. Okna jsou opatřena dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Na chatu navazuje kolna. K chatě nepatří pozemek. Chata je určená k celkové rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci. Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Pozemky parc č. St 311/1 a St. 311/2, na kterých stojí stavba rodinné rekreace, jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou ve vlastnictví obce Tišice a soukromého vlastníka. Pozemky nejsou předmětem dražby.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:

„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36007021.10.2021 13:09:580,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:15:460,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:16:511 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:18:030,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:20:161 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:21:320,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 13:22:171 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:23:211 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:23:360,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 13:25:301 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:26:211 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:26:480,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:29:051 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:29:120,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:29:352 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:30:280,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:30:451 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:32:350,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:34:171 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:34:295 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:36:145 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:37:4310 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:39:201 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 13:40:161 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:40:360,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:41:223 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:42:510,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:44:531 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.36003521.10.2021 13:45:354 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:46:591 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:47:320,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:48:151 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.36003521.10.2021 13:48:441 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:49:252 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:49:5710 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.36007021.10.2021 13:51:361 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:51:510,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 13:55:541 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 13:56:130,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:00:261 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:02:040,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:06:111 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:06:380,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:10:181 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:11:030,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:15:381 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.36003521.10.2021 14:16:071 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:20:230,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:25:001 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:25:270,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:30:121 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:30:320,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:35:181 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:35:411 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.36053221.10.2021 14:40:241 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.36003521.10.2021 14:40:441 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.358878 (spoluvlastník)21.10.2021 14:40:530,-Kč103 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 14:45:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.358878
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 103 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 14:45:53

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.