Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 10349 m2, Lužná u Rakovníka, podíl 1/10

12 200,-Kč

Vloženo: 20.9.2021 12:58 | Číslo dražby: 58978

Dražba začne 18.11.2021 13:00:00 za 27 dní, 11 hodin, 53 minut a 39 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
134 EX 14968 / 15 - 804
Počáteční cena:
12 200,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
18 300,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Lužná
GPS souradnice:
50.132403, 13.773003
Podíl:
1/10
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nacházejí cca 100 - 1 800 m okolo okraje zastavěné části obce Lužná. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako vodní plocha, lesní pozemek, ostatní plocha, orná půda a chmelnice o výměře 10 349 m2.

Na pozemcích parc. č. 102/4, parc. č. 102/5 se nachází nezpevněné cesty. Pozemky parc. č. 1490/54, jsou využívané jako orná půda. Na travnatých pozemcích parc. č. 1338/4, parc. č. 1349/7, parc. č. 1348/2, parc. č. 1196/38, parc. č. 2438/50, se nacházejí keřové a listnaté porosty. Na pozemcích parc. č. 1462/52 a parc. č. 1462/51 se nacházejí koryta místních potoků. Pozemky jsou převážně svažité k jihovýchodní straně. V době oceňovaní byly pozemky využívané a udržované. K pozemkům vedou zpevněné i nezpevněné cesty.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy orné půdy, plochy chmelnic a plochy lesní. Součástí nemovité věci jsou porosty.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že společnost LUPOFYT s.r.o. a pan Vít Hejda nemají na pozemky uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala