Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Tatrovice, podíl 1/3

470 000,-Kč

Vloženo: 22.9.2021 8:23 | Číslo dražby: 58994

Dražba začala 21.10.2021 10:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 10:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 00937 / 20 - 101
Počáteční cena:
470 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
705 000,-Kč
Dražební jistota:
118 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Tatrovice
GPS souradnice:
50.276587956, 12.697417991
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k nemovité věci zaspané na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, pro obec a katastrální území Tatrovice, a to:

-pozemek St.16, o výměře 176 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.27, část obce Tatrovice, na St.16,
-pozemek St.149, o výměře 19 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je garáž bez čp/če na St.149,
-pozemek St.159, o výměře 54 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je jiná stavba bez čp/če na St.159,
-pozemek St.172, o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če na St.172,
-pozemek parc.č.11/1, o výměře 281 m2 – zahrada,
-pozemek parc.č.11/8, o výměře 91 m2 – zahrada,
-pozemek parc.č.11/9, o výměře 161 m2 – trvalý travní porost

Jedná se o spoluvlastnický podíl k samostatně stojícímu, patrovému domu s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou
s z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a vikýři. Okna domu jsou částečně plastová, částečně dřevěná zdvojená a částečně dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou hliníkové prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 21.10.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36239121.10.2021 10:38:040,-Kč470 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 10:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362391
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 470 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 10:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.