Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům, Tatrovice

1 710 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2021 9:16 | Číslo dražby: 59005

Dražba začala 27.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 27.10.2021 09:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 00937 / 20 - 104
Počáteční cena:
1 710 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 565 000,-Kč
Dražební jistota:
428 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Tatrovice
GPS souradnice:
50.276910525, 12.699049351
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc zapsaná na listu vlastnictví 4 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, pro obec a katastrální území Tatrovice, a to:

pozemek St.12/1, o výměře 996 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.24, část obce Tatrovice, na St.12/1

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Konstrukce budovy je zděná. Fasáda domu je částečně zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem, střešními okny a vikýři. Okna domu jsou plastová. Dveře domu jsou plastové prosklené a dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada a vestavěná garáž. Oplocení je zděné. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 27.10.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36243627.10.2021 09:09:350,-Kč1 710 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.10.2021 v 09:45:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362436
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 710 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.10.2021 v 09:45:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.