Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 2+1, Pečky, podíl

81 000,-Kč

Vloženo: 1.10.2021 8:44 | Číslo dražby: 59046

Dražba začala 01.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 10:14:56
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
207 EX 09316 / 11 - 121
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Pečky
GPS souradnice:
50.092914593, 15.035840576
Podíl:
4/1000
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 4/1000 (čtyři tisíciny) na pozemku parc. č. 1908 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 488 Pečky, způsob využití: bytový dům a na pozemku parc. č. 1909 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 487 Pečky, způsob využití: bytový dům, vše v kat. území Pečky, obec Pečky.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 16 jednotek (8 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené a hliníkové prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je průměrný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Dražená bytová jednotka, která představuje podíl 80/1000 na budově, se nachází v č.p. 488 v 2.NP vpravo, dispozice je 2+1. Vytápění je lokální pomocí WAW. Byt je v rekonstrukci. Předmětem ocenění je podíl 4/1000 na oceňovaných nemovitostech, odpovídající podílu 1/20 na bytové jednotce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36847101.12.2021 09:01:590,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 09:03:321 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.36820301.12.2021 09:57:191 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 09:57:411 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.36820301.12.2021 10:00:1610 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 10:00:561 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.36820301.12.2021 10:02:0610 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 10:02:151 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.36847101.12.2021 10:03:261 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 10:03:391 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.36847101.12.2021 10:05:511 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 10:06:161 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.36847101.12.2021 10:09:401 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.365864 (spoluvlastník)01.12.2021 10:09:561 000,-Kč81 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 10:14:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365864
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 81 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 10:14:56


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies