Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Dubá, podíl 1/4

535 000,-Kč

Vloženo: 1.10.2021 9:50 | Číslo dražby: 59048

Dražba začala 01.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 10:48:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
207 EX 02792 / 17 - 80
Počáteční cena:
404 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
606 000,-Kč
Dražební jistota:
120 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Dubá
GPS souradnice:
50.539526777, 14.540134812
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. St. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 131 Dubá, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství, vše v kat. území Dubá, obec Dubá.

Jedná se o řadový, vnitřní, částečně podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Stáří domu je cca 120 let. V roce 2013 byla budova částečně modernizovaná. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v dobrém stavu. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Střecha je opatřena komínem, žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Budova je opatřena eurookny. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou plastové. K domu náleží zahrada, na které se dle ortofoto nachází zřejmě hospodářská stavba. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Dispoziční řešení 1. NP domu je 1+kk. Dispoziční řešení 2. NP domu je 5+1. Koupelna je vybavena vanou a WC. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou, kobercem nebo prkny. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 86, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o výměře 278 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 131 Dubá a zřejmě hospodářskou stavbou. Zbylou část tvoří zahrada. Pozemek je protáhlého tvaru, pozemek je rovinatý a oplocený zděným oplocením. Přístup na pozemek je po obecní komunikaci.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36833501.12.2021 09:38:250,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 09:59:501 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:00:091 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:00:281 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:00:401 000,-Kč408 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:01:241 000,-Kč409 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:01:451 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:03:021 000,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:03:401 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:03:571 000,-Kč413 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:05:271 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:05:361 000,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:05:461 000,-Kč416 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:06:231 000,-Kč417 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:07:201 000,-Kč418 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:07:341 000,-Kč419 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:08:471 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:09:581 000,-Kč421 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:10:441 000,-Kč422 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:11:151 000,-Kč423 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:13:331 000,-Kč424 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:14:241 000,-Kč425 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:14:381 000,-Kč426 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:15:421 000,-Kč427 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:16:021 000,-Kč428 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:17:002 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:17:571 000,-Kč431 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:18:329 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:18:581 000,-Kč441 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:19:579 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:20:481 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:21:279 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:21:501 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:22:369 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:23:261 000,-Kč471 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:24:289 000,-Kč480 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:24:441 000,-Kč481 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:25:454 000,-Kč485 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:26:281 000,-Kč486 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:27:524 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:29:101 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:29:294 000,-Kč495 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:30:271 000,-Kč496 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:31:274 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:32:501 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:33:304 000,-Kč505 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:34:021 000,-Kč506 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:34:134 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:34:341 000,-Kč511 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:35:104 000,-Kč515 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:35:301 000,-Kč516 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:36:114 000,-Kč520 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:36:521 000,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:37:474 000,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:38:411 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:39:564 000,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.36833501.12.2021 10:42:441 000,-Kč531 000,-Kč
Dražitel č.36881601.12.2021 10:43:244 000,-Kč535 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 10:48:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368816
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 535 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 10:48:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies