Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 4703 m2, Majetín

434 000,-Kč

Vloženo: 1.10.2021 10:32 | Číslo dražby: 59053

Dražba začala 01.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 10:31:43
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
207 EX 01271 / 19 - 69
Počáteční cena:
90 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
135 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Majetín
GPS souradnice:
49.501612494, 17.308078486
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 827/64 (orná půda) v kat. území Majetín.

Pozemek parc. č. 827/64 se nachází cca 1,4 km západně od okraje zastavěné části obce Majetín. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 703 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36039901.12.2021 09:05:301 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:06:251 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:07:041 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.36841301.12.2021 09:18:131 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:21:031 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.36892801.12.2021 09:21:481 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.36841301.12.2021 09:23:541 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.36604301.12.2021 09:26:381 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:27:2010 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.36023401.12.2021 09:32:271 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:33:1410 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:39:151 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:39:5010 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:41:2610 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.36790201.12.2021 09:42:041 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:42:4910 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.36790201.12.2021 09:43:351 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:43:451 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:46:0610 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.36423701.12.2021 09:46:201 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.36422701.12.2021 09:47:111 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:47:321 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.36422701.12.2021 09:48:424 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.36713901.12.2021 09:48:549 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:49:2810 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:51:2210 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:52:2010 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:52:581 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.36423701.12.2021 09:53:301 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:55:1410 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:58:371 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.36423701.12.2021 09:59:0710 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 09:59:3510 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 09:59:4120 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:00:2610 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:04:4210 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:05:0110 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:07:2420 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:08:0510 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:12:1450 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:12:5510 000,-Kč382 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:15:3820 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:16:5510 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:18:0810 000,-Kč422 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:19:088 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:20:401 000,-Kč431 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:21:101 000,-Kč432 000,-Kč
Dražitel č.36879501.12.2021 10:26:061 000,-Kč433 000,-Kč
Dražitel č.36039901.12.2021 10:26:431 000,-Kč434 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 10:31:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.360399
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 434 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 10:31:43

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies