Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Horní Bučice, podíl 5/54

87 000,-Kč

Vloženo: 7.10.2021 14:16 | Číslo dražby: 59089

Dražba začala 01.12.2021 09:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 10:07:57
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
207 EX 00824 / 09 - 174
Počáteční cena:
64 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
96 000,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kutná Hora
Město:
Vrdy
GPS souradnice:
49.927268584, 15.449515818
Podíl:
5/54
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 10/108 (deset sto osmin) na pozemku parc. č. St. 68/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba č.p. 37 Horní Bučice a na stavbě č.p. 37 Horní Bučice, způsob využití: bydlení, která stojí na pozemku parc. č. St. 68/2, včetně příslušenství, vše v kat. území Horní Bučice, obec Vrdy.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Budova je v původním stavu. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálené tašky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří uzavřený dvůr, na kterém se nachází samostatně stojící zděná dílna s pultovou střechou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V rodinném domě se nachází byt o dispozici 3+kk s koupelnou a WC. V koupelně je vana. Na podlahách v místnostech je keramická dlažba a prkenná podlaha. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získávána ze studny. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění budovy je elektrické.

Na části pozemku parc. č. St. 68/2 stojí rodinný dům s č.p. 37 Horní Bučice. Pozemek je v katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Zbylá část pozemku slouží jako dvůr. Pozemek je rovinatý, neudržovaný a oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 763/1, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36881901.12.2021 09:39:190,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.368205 (spoluvlastník)01.12.2021 09:58:290,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.36881901.12.2021 09:59:191 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.368205 (spoluvlastník)01.12.2021 09:59:4110 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.36881901.12.2021 10:00:341 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.368205 (spoluvlastník)01.12.2021 10:01:3810 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.36881901.12.2021 10:02:571 000,-Kč87 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva věřitelům k vyčíslení pohledávek

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 10:07:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368819
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 87 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 10:07:57

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies