Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou

3 506 700,-Kč

Vloženo: 11.10.2021 11:00 | Číslo dražby: 59104

Dražba začala 02.12.2021 10:30:00 Dražba skončila 02.12.2021 10:54:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
081 EX 01275 / 09 - 491
Počáteční cena:
1 606 700,-Kč
Minimální příhoz:
25 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 410 000,-Kč
Dražební jistota:
241 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad Kněžnou
Město:
Ohnišov
GPS souradnice:
50.324804034, 16.21032553
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 223 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ohnišov, č.p. 176, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 223), pozemku p.č. 124/1 - zahrada, pozemku p.č. 126/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 127 - zahrada, pozemku p.č. 128/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1567/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Ohnišov, obec Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ohnišov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ohnišov 176, 517 84 Ohnišov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1567/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj. Dle informací ČSÚ v obci Ohnišov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na kovových sloupcích, 2x kovová vrata, kovová vrátka, kamenný chodník, opěrná zídka - kámen, beton, betonové schody, přípojky IS


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies