Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům v Šanově, okres Znojmo - podíl 1/4

130 111,-Kč

Vloženo: 11.10.2021 14:31 | Číslo dražby: 59109

Dražba začala 09.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 09.12.2021 11:49:13
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 02657 / 08 - 54
Počáteční cena:
30 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
45 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Šanov
GPS souradnice:
48.801065493, 16.375292049
Podíl:
1/4
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící dům v rozvolněné uliční zástavbě po severní straně ulice Zahradní.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 113, která stojí na pozemku p.č. 119/1,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 154 pro obec Šanov a k.ú. Šanov nad Jevišovkou.

2. Oznámení

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.3. Uplatnění spoluvlastnického práva

Bylo prokázáno uplatnění spoluvlastnického práva spoluvlastníkem: Miroslav Kramář, nar. 20.4.1966, bytem Uherčice 51, 691 62 Uherčice.

4. Přihlášky pohledávek


Do zahájení dražebního jednání přihlásili své pohledávky tito věřitelé:
-Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň přihlásil pohledávku ve výši 6.655,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 134 EX 01987/21 a požádal o její zaplacení
-Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 134 EX 02953/12-549 a požádal o její zaplacení
-Mgr. Vojtěch Jaroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Znojmo, Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 133 EX 1977/13 a požádal o její zaplacení
- Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Polní 1011/37, 659 59 Brno, pracoviště Znojmo, Nám. Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo přihlásil pohledávku ve výši 81.730,-Kč a požádal o její zaplacení
- Okresní soud ve Znojmě, náměstí Republiky 585/1, 670 08 Znojmo přihlásil pohledávky v celkové výši 3.600,- Kč a požádal o jejich zaplacení
- Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo, zast. Mgr. Robertem Valou, advokátem, Fischerova 770/12, 669 02 Znojmo přihlásil pohledávky v celkové výši 15.828,656 Kč a požádal o jejich zaplacení
- BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009m Paříž, Francie, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČ:03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5 přihlásila pohledávky v celkové výši 6.150,- Kč a požádala o jejich zaplacení
-JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 19210/16 a požádal o její zaplacení
-JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 20515/16-53 a požádal o její zaplacení
-JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 16749/16-51 a požádal o její zaplacení
-JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč na nákladech exekučního řízení sp. zn. 137 Ex 17292/16-46 a požádal o její zaplacení
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 přihlásila pohledávky v celkové výši 76.313,- Kč a požádala o jejich zaplacení
- Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo, zast. Mgr. Filipem Lederem, advokátem, Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno přihlásil pohledávky v celkové výši 22.880,50 Kč a požádal o jejich zaplacení a požádal o jejich zaplacení

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36857609.12.2021 10:00:190,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:01:312 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 10:06:360,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:08:582 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.36907909.12.2021 10:15:172 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.36857609.12.2021 10:18:242 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 10:20:182 111,-Kč40 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:21:402 000,-Kč42 111,-Kč
Dražitel č.36880609.12.2021 10:30:1020 000,-Kč62 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 10:33:100,-Kč62 111,-Kč
Dražitel č.36880609.12.2021 10:36:032 000,-Kč64 111,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 10:36:262 000,-Kč66 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:43:362 000,-Kč68 111,-Kč
Dražitel č.36857609.12.2021 10:44:112 000,-Kč70 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:47:482 000,-Kč72 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 10:51:160,-Kč72 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:52:012 000,-Kč74 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 10:55:450,-Kč74 111,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 10:56:272 000,-Kč76 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:57:582 000,-Kč78 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 10:58:052 000,-Kč80 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 10:58:070,-Kč80 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:00:122 000,-Kč82 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:01:020,-Kč82 111,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 11:01:242 000,-Kč84 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:02:162 000,-Kč86 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:02:350,-Kč86 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:04:552 000,-Kč88 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:05:380,-Kč88 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:06:042 000,-Kč90 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:06:112 000,-Kč92 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:06:510,-Kč92 111,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 11:08:192 000,-Kč94 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:09:132 000,-Kč96 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:11:490,-Kč96 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:12:102 000,-Kč98 111,-Kč
Dražitel č.36443009.12.2021 11:13:542 000,-Kč100 111,-Kč
Dražitel č.36880609.12.2021 11:14:4420 000,-Kč120 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:15:492 000,-Kč122 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:18:270,-Kč122 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:20:362 000,-Kč124 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:24:310,-Kč124 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:26:212 000,-Kč126 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:29:160,-Kč126 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:33:232 000,-Kč128 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:36:430,-Kč128 111,-Kč
Dražitel č.36971309.12.2021 11:41:332 000,-Kč130 111,-Kč
Dražitel č.363681 (spoluvlastník)09.12.2021 11:44:130,-Kč130 111,-Kč
Informace na konci dražby
1. Oznámení

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou nebyly podány námitky proti udělení příklepu.

2. Usnesení o příklepu042 EX 2657/08-72

U s n e s e n í


JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne 11.11.2008, č.j. 15Nc 5703/2008-3, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - ÚP Znojmo č.j. 4240802185 ze dne 9.7.2008 a č.j. 2140802184 ze dne 9.7.2008, k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518, jakož i k úhradě nákladů exekuce proti povinné: Diňová Renata, nar. 21.10.1989, bytem Božice 380, 671 64 Božice, rozhodla

t a k t o :


Vydražiteli: č. 363681 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 277 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 113, která stojí na pozemku p.č. 119/1,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 154 pro obec Šanov a k.ú. Šanov nad Jevišovkou, za nejvyšší podání 130.111,- Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc jedno sto jedenáct korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 15.000,- Kč.

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu povinného k nemovitým věcem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí dne 9.12.2021 učinil vydražitel č. 363681, který je spoluvlastníkem, shodné nejvyšší podání s jiným dražitelem.. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 336j o.s.ř. a § 338 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.


Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).V Třebíči dne 9.12.2021JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 09.12.2021 v 11:49:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.363681 - Miroslav Kramář - 51, Uherčice, 69162
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 130 111,-Kč

Zveřejněno dne 09.12.2021 v 11:49:13


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies