Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 468 m2, Hluboká u Žihle

96 000,-Kč

Vloženo: 13.10.2021 9:13 | Číslo dražby: 59134

Dražba začala 11.11.2021 13:20:00 Dražba skončila 11.11.2021 14:11:20
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
094 EX 02646 / 21 - 046
Počáteční cena:
88 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
132 000,-Kč
Dražební jistota:
22 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-sever
Město:
Žihle
GPS souradnice:
50.029084966, 13.326521707
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 668 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Žihle, katastrální území Hluboká u Žihle, a
to:
pozemek St.7/3, o výměře 411 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek St.7/10, o výměře 30 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.9/1, o výměře 27 m2 – ostatní plocha

Jedná se o pozemky nacházející se cca ve středu zastavěné části obce Hluboká. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy rekreace –
rodinná rekreace. Pozemky se nacházejí v Přírodním parku Horní Střela.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o zahájení dražby ze dne 11.11.2021

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36547911.11.2021 13:53:460,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.36174311.11.2021 13:54:331 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.36547911.11.2021 13:55:441 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.36174311.11.2021 14:03:481 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.36547911.11.2021 14:06:205 000,-Kč96 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.11.2021 v 14:11:20

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.365479
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 96 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.11.2021 v 14:11:20

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.