Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou

195 000,-Kč

Vloženo: 13.10.2021 11:51 | Číslo dražby: 59137

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
081 EX 23407 / 09 - 287
Cena stanovena znalcem:
195 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Dalešice
GPS souradnice:
50.680868903, 15.183422414
Podíl:
1/8
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 112 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dalešice, č.p. 12, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 112), pozemku p.č. 802 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 804 - zahrada, pozemku p.č. 806 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1303 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, obec Dalešice, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný, podsklepený rodinný dům (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Dalešice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po
veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1253 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dalešice, č. p. 67, 468 02 Dalešice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této je umístěna dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za rodinným domem, vlevo, je situována dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a plechovou krytinou, která se z části nachází na pozemku jiného vlastníka. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a částečně betonové podezdívce, kovová vrátka s drátěným pletivem, opěrná zeď betonová, přípojky IS

Znalecký posudek neobsahuje informaci o zastavěné, užitné a podlahové ploše předmětu dražby. S ohledem na skutečnost že tyto položky jsou povinné pro realizaci dražby a je nutné je vyplnit nenulovou hodnotou, byla zadána hodnota „1“.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies