Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 933 m2, podíl 1/2, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever

169 550,-Kč

Vloženo: 15.10.2021 10:31 | Číslo dražby: 59158

Dražba začala 09.12.2021 09:30:00 Dražba skončila 09.12.2021 10:27:09
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
081 EX 04551 / 15 - 278
Počáteční cena:
69 550,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
139 100,-Kč
Dražební jistota:
14 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-sever
Město:
Přehýšov
GPS souradnice:
49.694481773, 13.098096598
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 18/1 - zahrada, pozemku p.č. 854/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 900/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 912 - ostatní plocha vše v k.ú. Bítov u Přehýšova, obec Přehýšov, okres Plzeň-sever.

Pozemky jsou situovány ve vnitřní zastavěné části obce Přehýšov. Pozemky p.č. 900/2 a p.č. 854/14 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 854/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemky p.č. 18/1 a p.č. 912 jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 153/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Přehýšov, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 153/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Chaloupka Ladislav, č. p. 201, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/2 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Sejpka Jaroslav a Sejpková Marta, Úzká 358/7,
Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, přes pozemek p.č. 18/3 - zahrada, který je ve vlastnictví: SJM Eichler Jan a Eichlerová Barbora, Bítov 27, 330 23 Přehýšov, přes pozemek p.č. 18/4 – zahrada a pozemek p.č. st. 11/2 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Hovorka Gustav, Klatovská 516/169a, Litice, 321 00 Plzeň, přes pozemek p.č. st. 12 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 22/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektu. Přístup k těmto pozemkům není po právní stránce zajištěn. Dle informací ČSÚ v obci Přehýšov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Přehýšov jsou pozemky vedeny takto: pozemek p.č. 18/1: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 854/14: „ Místní zklidněné, účelové komunikace a komunikace pro pěší“, pozemek p.č. 900/2: „ BV - Bydlení venkovské“, pozemek p.č. 912: „ BV - Bydlení venkovské“. Informace získány z internetových stránek obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.


Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 18/1 - zahrada je v zadní části situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vedle této se nachází přístřešek ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. V přední části pozemku na sebe navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou s dřevěnou kůlnou pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na tuto z pravé části navazuje dřevěný přístřešek pro auto pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z levé části dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která z části leží na pozemku p.č. 18/4, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Za těmito dále se nachází je situována zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. V zadní části pozemku p.č. 912 se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která je z části situována na pozemku p.č. St. 11/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na betonových a dřevěných sloupcích, kovová vrata ocelové konstrukce dřevěnou výplní na betonových sloupcích a elektrickým pohonem, přípojky IS


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies