Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 1518 m2, Daliměřice

200 000,-Kč

Vloženo: 19.10.2021 12:04 | Číslo dražby: 59176

Dražba začala 01.12.2021 10:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
115 EX 00012 / 20 - 090
Počáteční cena:
160 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
320 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Semily
Město:
Turnov
GPS souradnice:
50.60123341, 15.164809957
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
-pozemek parc. č. 764/31 (trvalý travní porost) o výměře 1518 m2 zapsaný na listu vlastnictví č. 1880, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro obec Turnov a katastrální území Daliměřice.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 2 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek, nájemní právo ani pachtovní či předkupní právo neuvedené v dražební vyhlášce, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

2. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitostí/nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36861001.12.2021 10:00:260,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.36457201.12.2021 10:05:5610 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.36861001.12.2021 10:05:5910 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.36457201.12.2021 10:44:3310 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.36861001.12.2021 10:44:4110 000,-Kč200 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368610
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies