Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

1/14 rodinného domu v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

39 333,-Kč

Vloženo: 25.10.2021 12:24 | Číslo dražby: 59217

Dražba začala 02.12.2021 13:00:00 Dražba skončila 02.12.2021 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
030 EX 05134 / 13 - 313
Počáteční cena:
39 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
59 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Lišany
GPS souradnice:
50.146152388, 13.744989174
Podíl:
1/14
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nemovitých věcí nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí -- spoluvlastnického podílu ideální 1/14 na stavbě č.p. 142, Lišany, způsob využití: bydlení, na parc. č. St. 60/2, LV 469, včetně příslušenství, vše v kat. území Lišany u Rakovníka, obec Lišany, část obce Lišany, okres Rakovník, zapsáno na LV 581 se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 42/106, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému KARVAY
Ľudovít, Karlovarská 359/, 270 54 Řevničov, IČ: 45111910, nar. 10.2.1960, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 31045/13-178.

Jedná se o samostatný, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva a její stavebně - technický stav je na mírně horší úrovni. Fasáda budovy není zateplená a z větší části chybí. Střecha budovy je sedlová krytá taškou betonovou, opatřena komíny. Na střeše jsou dále provedeny klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Stáří budovy nebylo zjištěno. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví obce.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavba je přístupná přes pozemky parc. č. 1933/1, ve vlastnickém právu Středočeského kraje a parc. č. 1912/1, ve vlastnickém právu obce Lišany.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Věcná břemena byla zjištěna (Věcné břemeno chůze a jízdy).


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:

„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.):

Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro stavbu Lišany, č.p. 142. Smlouva o věcném břemeni V3 1229/1996

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies