Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Český Dub, podíl 1/4

200 000,-Kč

Vloženo: 26.10.2021 8:12 | Číslo dražby: 59223

Dražba začala 27.01.2022 13:00:00 Dražba skončila 27.01.2022 15:14:30
Stav dražby:
Neukončené - nelze činit příhozy
Číslo jednací:
209 EX 01339 / 13 - 109
Počáteční cena:
105 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
210 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Český Dub
GPS souradnice:
50.6307294N, 15.0092928E
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
EÚ prohlídky neprovádí

Více informací

Popis předmětu dražby

jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na: Objekt je postavený v okrajové části obce Bílá - Letařovice a to jako samostatná stavba na pravém břehu říčky Mohelka jižně od obce Letařovice. Nemovitosti jsou přístupné z obecní komunikace p.č. 1349/1 vedoucí od obce Letařovice k mostu přes říčku Mohelka a dále pak přes pozemky jiných vlastníků navazující na obecní cestu v místě napojení na státní silnici procházející z obce Libíč do části Trávníček.
Jedná se o zděný objekt rekreační chaty č.e. 19 osazené do příkrého svahu a postavené pravděpodobně v sedmdesátých až osmdesátých letech dvacátého století čtvercového půdorysu, jako jednopodlažní a pravděpodobně podsklepený objekt bez možnosti využití podkroví pod sedlovou střechou mírného sklonu. Jižním směrem je půdorys přízemí přesazený přes suterén kde tvoří krytý vstup do suterénu.
Dům je postavený na betonových základových pasech s betonovým zdivem suterénu s proloženým kamenem. Strop nad suterénem je nespalný pravděpodobně keramický osazený do ocelových nosníků a zdivo horní stavby pak bude pravděpodobně cihelné tl. cca. 30 cm. Střešní konstrukce je sedlová tesařsky vázaná mírného sklonu krytá asfaltolepenkovými pásy s oplechováním okrajů. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře budou náplňové s osazením do ocelových zárubní.
Celý objekt je nejspíš bez přípojky elektřiny a vody s podstandardním vybavením s lokálním vytápěním přes zděný komín.
Celý objekt je dle venkovního ohledání i minimálně využíván k rekreaci se zarostlým neudržovaným pozemkem.
Opotřebení domu počítá vzhledem ke stavu objektu, jeho vybavení a stáří v souladu s platnou Vyhláškou porovnávacím způsobem.
Pozemek p.č.st. 198 zastavěný rekreační chatou č.e. 19 o výměře 52 m2 a pozemek p.č. 904/3 o výměře 119 m2 tvořící s objektem jeden funkční celek v obci Bílá a k.ú. Hradčany u Českého Dubu


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Magdaléna Popková
Exekutorský úřad Liberec
Truhlářská 515/2a
Liberec
460 01
tel: 775 034 415
email: zde
dat. schránka: b5agg67 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o přihlášených věřitelích

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37597127.01.2022 13:39:290,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 14:23:031 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 14:55:434 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 14:56:141 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 14:58:449 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 14:59:591 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 15:00:399 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 15:02:241 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 15:03:399 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 15:04:511 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 15:05:279 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 15:06:091 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 15:07:229 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.37488827.01.2022 15:08:341 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.37567427.01.2022 15:08:581 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.37597127.01.2022 15:09:3038 000,-Kč200 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. protokol včetně příklepu

Dokument 1

2. usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.01.2022 v 15:14:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.375971 - Mgr.Věra Beranová - Hrnčířova 1923, Nymburk, 28803
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2022 v 15:14:30

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies