Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek o velikosti 21360 m2, Nespice, podíl 3/6

370 000,-Kč

Vloženo: 26.10.2021 13:01 | Číslo dražby: 59231

Dražba začala 01.12.2021 11:00:00 Dražba skončila 01.12.2021 12:11:11
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 15950 / 10 - 688
Počáteční cena:
120 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
240 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Prachatice
Město:
Vacov
GPS souradnice:
49.1107867, 13.7439822
Podíl:
3/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Pozemek se nachází cca 600 m jižně od okraje zastavěné části obce Nespice. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 21 360 m2. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního
lesního porostu. Na pozemku se nachází jehličnatý lesní porost (smrk, borovice) starý cca 135 let. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 806, který je ve vlastnictví obce Vacov. K nemovité věci náleží součásti a
příslušenství: porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36585101.12.2021 11:00:46125 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.36820601.12.2021 11:48:215 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.36585101.12.2021 11:50:0940 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.36463101.12.2021 11:54:165 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.36585101.12.2021 11:55:285 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.36889501.12.2021 11:55:3510 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.36463101.12.2021 11:58:005 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.36585101.12.2021 11:59:195 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.36463101.12.2021 11:59:355 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.36889501.12.2021 11:59:5310 000,-Kč335 000,-Kč
Dražitel č.36585101.12.2021 12:00:415 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.36463101.12.2021 12:02:255 000,-Kč345 000,-Kč
Dražitel č.36889501.12.2021 12:04:4910 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.36585101.12.2021 12:05:205 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.36889501.12.2021 12:06:1110 000,-Kč370 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.12.2021 v 12:11:11

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368895
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 370 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2021 v 12:11:11


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.



V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.



Přijmout cookies