Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
OPAKOVANÁ DRAŽBA! Zahrádkářská chatka (podíl 1/2) a pozemek pod a kolem chatky, Děčín - Bynov

102 000,-Kč

Vloženo: 26.10.2021 13:54 | Číslo dražby: 59233

Dražba začala 30.11.2021 10:00:00 Dražba skončila 30.11.2021 11:00:00
Stav dražby:
Neukončené - nelze činit příhozy
Číslo jednací:
101 EX 00155 / 06 - 120
Počáteční cena:
102 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
204 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Děčín
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka
Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. (Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku)

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/2 k celku na zahrádkářské chatce č.e. 9509 a dále pozemky p.č. 934 a 1065/11, vše v katastrálním území Bynov, okres Děčín.

Zahrádkářská chata se nachází v zahrádkářské kolonii místní části Bynov města Děčín. Jedná se o samostatnou dřevěnou chatku, která je usazena ve svahu. Výměra pozemků činí 945 m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XIII. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 155/06-074 ze dne 19.12.2011 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitosti neváznou další věcná břemena nebo nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

Soudní exekutor dále sděluje, že kromě oprávněného nepřihlásili své pohledávky do první dražby nemovitostí povinného ve smyslu ustanovení 336f o.s.ř. žádní věřitelé.
Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36867330.11.2021 10:52:340,-Kč102 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.11.2021 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.368673 - Martina Urbanová - 28. Pluku 484/15, Praha, 101 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 102 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2021 v 11:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.