Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemek o velikosti 49163 m2, Malešov u Hoštky, podíl 1/72

29 434,-Kč

Vloženo: 29.10.2021 10:02 | Číslo dražby: 59252

Dražba začala 05.01.2022 10:00:00 Dražba skončila 05.01.2022 11:08:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
163 EX 00945 / 19 - 70
Počáteční cena:
13 657,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
20 485,-Kč
Dražební jistota:
2 100,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Hoštka
GPS souradnice:
50.517741485, 14.322258599
Podíl:
1/72
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nebyla stanovena.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
zapsané v katastru nemovitostí pro okres Litoměřice, obec Hošťka a katastrální území Malešov u Hošťky na listu vlastnictví č. 395, na níž povinný disponuje spoluvlastnickým podílem ve výši 1/72, a to:

-parc.č. 630/1 orná půda o výměře 7333 m2
-parc.č. 633 orná půda o výměře 9366 m2
-parc.č. 1400 ostatní plocha o výměře 234 m2
-parc.č. 1401 ostatní plocha o výměře 824 m2
-parc.č. 1402 ostatní plocha o výměře 719 m2
-parc.č. 1403 ostatní plocha o výměře 1457 m2
-parc.č. 1404/2 ostatní plocha o výměře 7513 m2
-parc.č. 1404/3 ostatní plocha o výměře 1983 m2
-parc.č. 1498/1 orná půda o výměře 19643 m2
-parc.č. 1498/2 ostatní plocha o výměře 91 m2

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
- Pozemky zapsané na LV 395 k.ú. Malešov u Hoštky jsou obhospodařované, pozemky parc.č. 630/1, 633 a 1498/1 jsou vedeny v KN v druhu orná půda, pozemky parc.č. 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/2, 1404/3, 1498/2 ostatní plocha, jiná plocha, jsou užívané jako zemědělské. Dle informací místního podnikatele v zemědělství jsou pozemky obhospodařovány jedním ze spoluvlastníků, Zdeňkem Burdou.
- Pozemky parc.č. 630/1, 633 jsou situované severně od zastavěné části obce Malešov, mimo zastavitelnou část obce, pod vodárnou. Pozemky parc.č. 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/2, 1404/3, 1498/1, 1498/2 jsou situované jižně od zastavěné části obce Malešov, mimo zastavitelnou část obce, po pravé straně silnice vedoucí na Hoštku.
- Pozemky parc.č. 630/1, 633 jsou součástí kukuřičného pole, v mírně svažité lokalitě k jihozápadu, jsou nepravidelného tvaru, neoplocené, bez staveb, viditelných hranic v terénu, s přístupem z obecních pozemků, pozemek parc.č. 630/1 přes pozemek, jehož vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Pozemky
parc.č. 1400, 1401, 1402, 1403, 1404/2, 1404/3, 1498/1, 1498/2 jsou součástí obilného pole, v mírně svažité lokalitě k jihu, jsou nepravidelných tvarů, neoplocené, bez staveb, viditelných hranic v terénu, s přístupem z pozemku silnice a obecních pozemků.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. Ing. Monika Michlová
Štefánikova 1977/9
Nový Jičín
741 01
tel: 558 847 012
email: zde
dat. schránka: 5phtq8y odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37041405.01.2022 10:00:380,-Kč13 657,-Kč
Dražitel č.36978405.01.2022 10:02:207 777,-Kč21 434,-Kč
Dražitel č.37041405.01.2022 10:13:091 000,-Kč22 434,-Kč
Dražitel č.36593205.01.2022 10:24:181 000,-Kč23 434,-Kč
Dražitel č.37175405.01.2022 10:25:061 000,-Kč24 434,-Kč
Dražitel č.36593205.01.2022 10:51:481 000,-Kč25 434,-Kč
Dražitel č.37014905.01.2022 10:55:211 000,-Kč26 434,-Kč
Dražitel č.36954505.01.2022 10:58:481 000,-Kč27 434,-Kč
Dražitel č.37175405.01.2022 11:00:031 000,-Kč28 434,-Kč
Dražitel č.37014905.01.2022 11:03:001 000,-Kč29 434,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.01.2022 v 11:08:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.370149
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 29 434,-Kč

Zveřejněno dne 05.01.2022 v 11:08:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies