Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

Chata, Luka pod Medníkem, podíl 1/3 - !pozemek pod stavbou není předmětem dražby!

43 400,-Kč

Vloženo: 29.10.2021 14:33 | Číslo dražby: 59253

Dražba začala 13.12.2021 11:00:00 Dražba skončila 13.12.2021 13:49:56
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
164 EX 02729 / 21 - 8(D)
Počáteční cena:
19 400,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
29 100,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Jílové u Prahy
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je rekreační chata č.e. 273, která je vystavěna na pozemku jiného vlastníka
(Město Jílové u Prahy). Rekreační chata je vystavěna v západní okrajové části obce Luka pod
Medníkem, v okolní zástavbě roztroušených rekreačních chat ve svažitém, těžko přístupném
skalnatém terénu se severovýchodní expozicí, v horní části údolí nad řekou Sázavou, cca 100 m od
železniční trati. Dle územního plánu města Jílového u Prahy se chata nachází v zóně „plochy pro
individuální rekreaci na lesní půdě – konzervovaný stav“. Luka pod Medníkem leží 5 km jižně od
města jílového u Prahy a necelých 20 km od jižního okraje hlavního města Prahy, na pravém běhu
řeky Sázavy, v okrese Praha – západ ve středočeském kraji. Chata je přístupná pouze pro pěší po
nezpevněném prudce svažitém úzkém chodníku, v místě je možnost napojení pouze na elektrický
proud, voda se musí přinášet. Nádraží ČD je v docházkové vzdálenosti cca 1 km.
Předmětná dřevěná rekreační chata byla vystavěna před cca 75 lety (stanoveno odborným odhadem –
k objektu nebyla předložena žádná dokumentace) na svažitém lesním pozemku p.č. 409/170 jiného
vlastníka, resp. na skalním ostrohu. Jedná se o dřevěnou roubenou stavbu obdélníkového
půdorysného tvaru se sedlovou střechou s využitelným podkrovím. Sedlová střecha s vyšším
sklonem je pokryta deskami z pozinkovaného plechu, klempířské konstrukce jsou realizovány. Chata
je vystavěna na betonové základové desce, která je umístěna na skále. K jihozápadní stěně je
přistavěn přístřešek s pultovou střechou, který je pokryt deskami z vlnitého laminátu. Okna jsou
dřevěná zdvojená, opatřena okenicemi, dveře dřevěné svlakové.
Do objektu nebyl znalci umožněn vstup, popis provedl pouze z pohledu přes okno. Rekreační chata
sestává z jedné obytné místnosti v 1.NP, ve které jsou osazena kamna na tuhá paliva. Stěny jsou
obloženy dřevem, podlaha je rovněž dřevěná. Podkroví je přístupné po příkrém dřevěném schodišti
bez podstupnic, kde se zřejmě nachází ložnička.
Do objektu je zaveden elektrický proud, možnosti napojení na jiné inženýrské sítě v místě není.
Voda (i užitková) se musí přinášet. Technický stav chaty se jeví jako dobrý, údržba je prováděna.
K rekreační chatě náleží tyto venkovní úpravy:
- zpevněná plocha z betonu okolo objektu,
- přípojka elektrického proudu,
- kovové oplocení terasy nad řekou u východní a jižní strany chaty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36813413.12.2021 11:51:250,-Kč19 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 12:55:071 000,-Kč20 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 12:58:101 000,-Kč21 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:01:201 000,-Kč22 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:02:141 000,-Kč23 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:05:371 000,-Kč24 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:06:421 000,-Kč25 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:10:421 000,-Kč26 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:10:501 000,-Kč27 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:14:121 000,-Kč28 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:14:591 000,-Kč29 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:19:001 000,-Kč30 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:20:301 000,-Kč31 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:23:071 000,-Kč32 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:23:301 000,-Kč33 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:26:451 000,-Kč34 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:27:011 000,-Kč35 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:30:131 000,-Kč36 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:31:391 000,-Kč37 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:35:491 000,-Kč38 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:36:141 000,-Kč39 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:39:121 000,-Kč40 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:40:091 000,-Kč41 400,-Kč
Dražitel č.37019213.12.2021 13:44:451 000,-Kč42 400,-Kč
Dražitel č.37003713.12.2021 13:44:561 000,-Kč43 400,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.12.2021 v 13:49:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.370037
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 43 400,-Kč

Zveřejněno dne 13.12.2021 v 13:49:56

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.


Přijmout cookies